فروش,تهیه,مشاوره طرحهای 09306131008
طرح های قورباغه.طرح قارچ.پرورش عقرب.تکثیرانواع گیاهان وجلبک.پرورش حشراتو بندپایان,انواع تله 
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

    پشه ها را بيشتر بشناسيم   پشه پشه‌ها جزو خـانـواده حشـرات دوبــال به نام كوليسيده CULICIDAE مي‌باشند. آنوفل ها، كولكس(پشه معمولي) و آئدس ها از دسته هاي مهم پشه‌ها هستند. بيش از 2800 گونه پشه در سراسر جهان وجود دارد. سرعت بال زدن پشه‌ها 500 تا 600 بار در ثانيه مي‌باشد. وزن يك پشه 2 تا 2.5 ميلي گرم است. سرعت پرواز پشه‌ها 1.6 تا  2.4 كيلومتر در ساعت است. بدن پشه‌ها از سه قسمت سر، سينه و شكم تشكيل يافته است.  پشه‌ها 6 پاي بند بند دارند و يك خرطوم(نيش). پشه ماده معمولا بزرگتر از پشه نر مي‌باشد. خرطوم پشه ماده طويل تر بوده و مناسب مكيدن خون است. شاخك هاي پشه نر پر پشت و پر مو بوده اما شاخك هاي پشه ماده نخ مانند و داراي چند موي اندك است. طول عمر پشه نر در حدود يك هفته و پشه ماده 7 تا 100 روز مي‌باشد. پشه‌ها جانوراني خونسرد مي‌باشند بنابراين پشه‌هاي ماده قادرند در فصول سرد سال به خواب زمستاني فرو روند. حتي تا 6 ماه.  شكارچيان طبيعي پشه‌ها شامل خفاشها، پرندگان، عنكبوت ها، سخت پوستان از جمله خرچنگها، ماهيها و سنجاقك ها ميباشند. پشه‌هاي نر و ماده براي تامين انرژي پرواز از شهد گلها و گياهان تغذيه ميكنند. پشه‌هاي نر هيچگاه از خون تغذيه نميكنند و نيش نمي زنند. پشه‌هاي ماده به خون نياز دارند اما نه براي تامين انرژي. پشه‌هاي ماده براي توليد و نمو تخم هاي خود نياز به پروتئين موجود در خون دارد.  همه گونه هاي پشه انسان را نمي گزند، برخي از پشه‌هاي ماده، پستانداران، برخي پرندگان، برخي اسب ها، برخي لاك پشتها و يا حتي قورباغه ها را به انسان ترجيح ميدهند. خرطوم و  نيش پشه ماده از دو كانال مجزا تشكيل يافته، يك مجراي بزاقي و ك مجرا براي مكيدن خون. علت اينكه نيش پشه درد ندارد اين است كه نيش پشه بسيار دندانه دار بوده و با سوزن آمپول كه سطحي هموار دارد متفاوت است. دندانه دار بودن نيش پشه سبب ميگردد تا تعداد نقاط تماس آن با پوست بدن به حداقل رسيده و اعصاب حسي كمتري تحريك گردند. پشه ماده هنگام مكيدن خون از طريق بزاق خود يك ماده ضد انعقاد كننده خون ترشح مي كند تا خون حين مكيدن لخته نگردد. پروتئين بزاق پشه موجب تحريك سيستم ايمني بدن ميگردد. خارش، تورم و قرمزي محل گزش به همين خاطر پديد مي آيد. پشه ماده در هر بار گزش 5 ميكرو ليتر خون مي مكد(يك ميكرو ليتر معادل يك ميليونم ليتر است). پشه ماده در هر بار گزش بيش از 2 برابر وزن خود خون مي مكد. چنانچه گيرنده هاي شكم پشه ماده غير فعال گردند، پشه آنقدر خون مي مكد تا عملا منفجر شود. پشه ماده از طريق حسگرهاي بويايي، حس بينايي و گيرنده هاي گرمايي هدف خود را شناسايي ميكند. گيرنده هاي گرمايي پشه پرتوهاي مادون قرمز ساطع شده از اجسام گرم  را حس ميكنند. در حدود 100 تركيب فرار از بازدم و 400 تركيب شيميايي از پوست انسان متصاعد ميشود كه پشه‌ها قادر به شناسايي آنها هستند. مهمترين اين مواد دي اكسيد كربن بازدم و اسيد لاكتيك عرق ميباشند. بنابراين پس از فعاليت بدني كه توليد اين مواد افزايش مي يابند شناسايي شما براي پشه‌ها آسانتر ميگردد.    مصرف غذاهاي غني از پتاسيم(مثل موز) و نمك نيز توليد اسيد لاكتيك را افزايش ميدهد. اسيد اوريك، فنول و آمونياك نيز در رده هاي بعدي قرار دارند. هنگامي كه شما از حركت باز مي ايستيد(هنگام خواب) غلظت دي اكسيد كربن در اطراف شما افزايش مي يابد و پشه‌ها آسانتر شما را رديابي خواهند كرد. رطوبت، رنگ و تحرك در شما نيز در جلب پشه‌ها تاثير گذار است. پشه‌ها به رنگ آبي علاقه مند ميباشند. پوشيدن لباسهاي تيره و مشكي با جذب بيشتر نور و انرژي گرمايي، پشه‌ها را بيشتر به سوي شما جلب ميكند، برعكس لباسهاي روشن. هنگامي كه شما حركت ميكنيد پشه‌ها مطمئن مي گردند شما زنده هستيد بنابراين جذب شما ميشوند. هر قدر كه لباس تن شما با پس زمينه شما كنتراست بيشتري داشته باشد شناسايي شما توسط پشه‌ها آسانتر است.   برخي شامپوها، صابونهاي معطر، عطر و اودكلن بوي طبيعي بدن شما را پوشانده و برخي آن را تشديد ميكند(مثل رايحه ميوه‌اي و  عطر گلها). پشه ماده قادر است از فاصله 30 متري بوي شما را حس كند. پشه‌ها تنها از فاصله 10 متري قادرند شما را ببينند اما باز هم نميتوانند ميان شما و يك بشكه 220 ليتري و يا يك كنده درخت تمايز قائل شوند. از فاصله 3 متري گيرنده هاي بسيار حساس گرمايي كه روي شاخك ها واقع هستند دست بكار ميشوند تا خون را در سطح پوست شناسايي كنند. هنگامي كه رطوبت محيط بالا باشد دامنه عملكرد اين گيرنده ها تا 3 برابر حد معمول افزايش مي يابد. ريسك گزيدگي توسط پشه در مردان بيشتر از زنان، در بزرگسالان بيشتر از خردسالان و در افراد چاق و تنومند بيشتر از افراد لاغر مي‌باشد(البته اگر تنها عامل دي اكسيد كربن را به حساب آوريم). افرادي كه گروه خوني شان O است بيشتر گزيده ميشوند. فعاليت پشه‌ها در دماي 26 درجه سانتي گراد به حداكثر خود رسيده و پشه‌ها در دماي پايين تر از 10 درجه سانتي گراد غير فعال ميگردند. پشه‌ها در آب و هوا و مناطق گرمسير در تمام طول سال فعال ميباشند. همچنين جمعيت پشه‌ها در طول مناطق ساحلي بيش از نقاط ديگر است.   سالانه 3-2 ميليون نفر در سراسر جهان توسط گزش پشه‌ها جان خود را از دست ميدهند. پشه‌ها ناقلين بيماريهاي مالاريا (توسط پشه آنوفل)، تب زرد، تب هموراژيك دنگ، ورم مغزي (آنسفاليت) وتب نيل غربي ميباشند. ويروس HIV عامل بيماري ايدز نميتواند توسط پشه‌ها انتقال يابد. چرا كه اين ويروس در بدن پشه‌ها مانند غذا هضم ميگردد. همچنين ويروس HIV در گزش پشه به مقداري نيست كه قادر باشد HIV را سرايت دهد. براي انتقال ويروس HIV از يك فرد آلوده به يك فرد سالم به 10 ميليون پشه ماده نياز است كه همزمان فرد آلوده را نيش زده و متعاقب آن فرد سالم را نيش بزنند.   تمام پشه‌ها به آب نياز دارند تا چرخه زندگي آنها تكميل گردد. چرخه زندگي پشه‌ها داراي دگرديسي كامل بوده و شامل چهار مرحله:    تخم ، لارو، شفيره و پشه بالغ مي‌باشد. اين چرخه ظرف 20 تا30 روز كامل ميگردد. پشه‌هاي ماده درهر بار تخم گذاري 100 تا 400 تخم مي گذارند.و يك پشه ماده قادر است پيش از آنكه بميرد 1000 تا 3000 تخم بگذارد. پشه ماده در چند مرحله تخمريزي فقط يكبار با پشه نر جفت گيري ميكند. يعني پس اينكه يك بار تخم گذاري كرد ديگر نياز ندارد با پشه نر جفت گيري كند و تنها به يك وعده خون ديگر نياز دارد تا مجددا تخم گذاري كند.   پشه ماده هر 3 روز در ميان ميتواند تخمريزي  كند. تخمهاي پشه ماده ابتدا سفيد رنگ بوده اما پس از 24 ساعت رنگشان به قهوه اي تيره و سياه متمايل ميگردد. پشه ماده تخم خود را معمولا روي سطح آب راكد ميگذارد. اما ممكن است روي گل و لاي و يا هر چيزي كه در مسير آب باشد تخمريزي كند. اندازه هر تخم 0.5 ميلي متر است. تخم ها 3-2 روز طول ميكشد تا به لارو تبديل گردند. لارو پشه از طريق يك مجراي ريز كه به سطح آب مي آيد تنفس ميكند. لاروها از جلبكها، ميكروارگانيزمها و ذرات ارگانيك موجود در آب تغذيه ميكنند. در برخي از گونه هاي پشه، لاروها از يكديگر نيز تغذيه ميكنند. لاروها قادرند آب آلوده راكاملا فيلتر و تصفيه كنند. لاروها چهار مرتبه پوست اندازي ميكنند تا به شفيره تبديل گردند. لاروها يك تا دو سانتي متر طول دارند. لاروها پس از گذشت يك تا دو هفته به شفيره تبديل ميشوند. شفيره پشه تغذيه ندارد اما تحرك داشته و توسط دو مجراي شاخ مانند بنام سيفون تنفس ميكند.    لارو و شفيره پشه كاملا آبزي هستند اما پشه بالغ در خشكي زندگي ميكند. شفيره پس از 3 روز به پشه كامل مبدل ميشود.پشه بالغ پس از خارج شدن از پيله صبر ميكند تا بدن وبالهايش كاملا خشك گردد تا بتواند پرواز كند. پشه‌هاي ماده و نر پس از 5-3 روز جفت گيري ميكنند. پشه نر پس از جفت گيري مدت زيادي زنده نمي ماند...........
برچسب‌ها: فروش, تهیه, تولید, ارسال, انواع
[ سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

  کنه واروآ انگل ویرانگر کلنیهای زنبور عسل کنه واروآ به عنوان انگل زنبورعسل در صنعت زنبورداری جهان بسیار مهم محسوب شده و در زمان حاضر این کنه در تمام قاره های جهان به جز استرالیا وجود دا شته و در حال گسترش و استقرار است.  کنه واروآ در جهان دارای سه شکل مرفولوژیکی متفاوت است که به عنوان سه گونه معرفی شده اند. در حال حاضر این کنه در تمام قاره های جهان به جز استرالیا وجود دارد و در حال گسترش و استقرار  است.سیدمهدی موسوی فخر افزود: کنه های ماده بالغ تخم و مرغی شکل و مسطح هستند و به طول 1/1 تا 2/1 میلیمتر و به عرض 5/1 تا 6/1 میلیمتر و به رنگ قهوه ای مایل به قرمز بوده و با چشم غیرمسلح قابل رویت هستند.کنه های نر از کنه های ماده کوچکتر بوده (76/0 میلیمتر طول و 71/1 میلیمتر عرض) به رنگ زرد روشن تا خاکستری روشن هستند. صفحه پشتی بدن کنه تقریبا سطح بدن را پوشانده و قطعات دهانی زیر آن مخفی بوده و انتهای پنجه پاهای کنه به شکل بادکش درآمده به طوری که می توان به راحتی خود را به بدن زنبورعسل بچسباند. به علاوه موهای سطح شکمی آن نیز سخت و محکم شده و قادرند به موهای بدن زنبورعسل چسبیده، بطوریکه زنبور قادر به جدا کردن آن از بدن خود نیست.  نحوه زندگی کنه واروآ:    کنه واروآ برای تغذیه از خون زنبورعسل جاهای نرم بدن را انتخاب می کند (بین حلقه های بدن بخصوص حلقه اول بین سر و سینه و بین شکم و سینه) و با فرو کردن قطعات دهان خود از خون زنبور تغذیه می کند. کنه به مقدار کم و به دفعات از خون زنبور تغذیه می کند. بیشتر خسارت کنه به لاروهای مسن و شفیره زنبورعسل بخصوص لاروهای نر است. زنبور کامل نقش میزبان واسطه را بازی کرده و کنه را در روی خود حمل می کند. کنه ماده قبل از بسته شدن سر سلولها وارد سلول شده پس از اینکه لاروها تنیدن پیله را تمام کردند شروع به تخمگذاری می کند. کنه واروآ انگل لاروهای زنبورعسل جوان است. مسیر زندگیش را در داخل حجرات مهر و موم شده سپری می کند و کنه واروآ در دوران بلوغ از حجرات بیرون می آید. زمانی که آلودگی شدید باشد لاروهای زنبوران می میرند و یا زنبوران ناقص الخلقه به دنیا می آید. کنه واروآ لاروهای نر را به لاروهای ماده ترجیح می دهند.کنه های ماده بالغ به روی زنبوران چسبیده از آنها به عنوان عامل انتقال استفاده می کنند در ضمن از قسمتهای نرم بدن زنبور بخصوص در حد فاصل قصعات کیتینی شکم آنها خون می مکند. طول زندگی کنه واروآ  در تابستان دو ماه و در زمستان در کلنیهای بدون لارو و شفیره حدود هشت ماه است.  طرز تشخیص کنه واروآ: طرز تشخیص آلوده بودن یک کلنی به این انگل ساده است. اگر نتوان کنه ها را روی بدن زنبورها مشاهده کرد معمولا وجود زنبوران ناقص الخلقه در کلنیها به تشخیص وجود این نوع کنه کمک می کند.در این هنگام که با مشاهده آثار خسارت به وجود کنه در کندو مشکوک می شویم می توانیم تعدادی از حجرات لارو نر را سر زده و کنه های موجود در کلنی پی برد ساس تختخواب ساس تختخواب (Bed bug) Cimex lectularius شکل ظاهری: حشراتی بیضوی شکل و پهن هستند. طول بدن افراد بالغ 5 میلیمتر و رنگ بدن آنها قرمز مایل به قهوه ای است. نوزاد ساس ها شبیه بالغین ولی به رنگ زرد مایل به سفید است. ساسها بال ندارند و در واقع بالها به صورت دو پوسته کوچک تحلیل رفته بر روی پشت آنها دیده می شود. اهمیت پزشکی: آزار و اذیت ناشی از گزش دردناک – خونخواری از انسان و به ندرت ایجاد تاولهای خونریزی دهنده درمان عوارض ناشی از گزش ساس ها: استفاده از لوسیون ها یا کرمهای ضد عفونی کننده یا آنتی بیوتیک ها برای درمان عفونتهای ثانویه ناشی از خارش – کاربرد آنتی هیستامین ها برای تسکین خارش – از بین بردن منبع آلودگی کنترل ساس ها در خانه:  ابتدا باید بازرسی دقیقی از همه قسمتهای خانه به ویژه اتاق خوابها، داخل کمد رختخواب ها، لابلای درز چوب تختخوابها، کمد لباس، اتاق نشیمن و نقاطی که ساکنین منزل بیشتر در آنجا به سر می برند، بعمل آورد. ساس ها از نور گریزانند و شبها برای خونخواری از پناهگاههایشان خارج می شوند. از سایر پناهگاههای احتمالی این حشرات به ویژه در منازل چوبی می توان به فضای زیر ستون ها و لابلای چوب و حصیر مورد استفاده برای سقف اشاره کرد. در منازلی که دیوارها با کاغذ دیواری یا پارکت پوشیده شده اند، قسمتهایی از این پوشش که از دیوار جدا شده می تواند پناهگاه امنی برای ساسها باشد. در بازرسی به پشت تابلوها و عکس و پوسترهای نصب شده بر روی دیوارها و همچنین  بالش و پشتی هایی که با پر مرغ یا مقوا پر شده اند دقت کافی نمود. چه بسا این محل ها منبع اصلی آلودگی را تشکیل داده اند. ساسهای تختخواب غددی دارند که مواد بدبویی را از خود متصاعد می کنند. این بوی بد در خانه هایی که به شدت به این آفت آلوده اند به مشام می رسد. بنابراین یکی دیگر از دلایل آلودگی منزل به ساس می تواند وجود این بود باشد که باید منبع آن را جستجو کرد. اگر در منزل حیوانات و پرندگان اهلی و دست آموز نگه داری می شود باید بدن و لانه آنها را نیز مورد بررسی قرار داد و در صورت لزوم سمپاشی نمود. البته باید قبل از سمپاشی حیوان را به محل دیگری منتقل کرد. شستشوی رختخوابها و لباسهای آلوده و یا مشکوک به آلودگی با آب داغ، خشک کردن آنها در آفتاب و اتوکشی با اتوی داغ به ویژه درز دوخت آنها ضروری است.  پس از طی این مراحل برای شروع سمپاشی باید ابتدا همه محلهای آلوده را با جاروبرقی کاملا تمیز کردو سپس محلول پودر قابل تعلیق در آب حشره کشهای پایرتروئید (مانند ایکون و دلتامترین) را تهیه نمود و در محلهای مورد نظر پاشید. به منظور از بین بردن نوزادان ساس ها که پس از سمپاشی ممکن است از تخم خارج شده باشند، باید سمپاشی دو هفته بعد هم تکرار شود.
برچسب‌ها: فروش, تهیه, تولید, ارسال, انواع
[ سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

بیماریهای ماهی  شاید بارها شنیده باشید که ماهیان منطقه ای دارای انگل هستند یا از نزدیک اینگونه ماهیان بیمار را مشاهده کرده باشید. این انگل ها می توانند انسان را به عنوان یک بیماری غیر معمول درگیر کنند . آنها از طریق استفاده انسان از ماهی مبتلا به صورت خام و یا کم پخته شده وارد بدن انسان می شوند.  پختن مناسب و یا فریز کردن می تواند از انتقال عوامل بیماری زا به بدن انسان جلو گیری کند . بیاد دارم یکی از دوستان دامپزشک تاکید می کردند حتی اگر خودتان ماهی را از دریا صید کردید اول فریز کنید بعد مصرف نمائید.  امروزه با گسترش آلودگی محیط زیست فشار مضاعفی بر روی جانداران آبزی وارد شده و آنان را در معرض ابتلا به انواع بیمار ها قرار داده است. پر واضح است که ماهیگیران عزیزی که در کنار آب حضور پیدا می کنند می بایستی در خصوص انواع این بیماری ها، نشانه ها و اثراتی که بر روی ماهیان دارند  آگاهی داشته باشند. بيماري با تغيير در شكل بدن و يا تغيير در رفتار ماهي حاصل مي گردد. بيماري كيفيت ماهي را پائين آورده و در پاره اي از مواقع مشكل ساز مي شود. عفونت هاي ناشي از وجود باكتري قارچ و پروتوزوئرها سبب مرگ و مير در مقياس بالا مي گردد. در بسياري مواقع محيط آب مسئول ايجاد بيماري در ماهي است اما گاهي هم غذا موجب ايجاد بيماري مي گردد. اگر ماهي به سطح آب آمده و دهان و سرپوش آبششي را به دفعات زياد باز و بسته كند و يا اگر نسبت به محرك خارجي عكس العمل زيادي نشان ندهد و يا به كف آب رفته و در آنجا كم تحرك باقي بماند و ... اينها همه مي تواند دليل بر وجود بيماري در ماهي باشد و يا تغييراتي كه در ظاهر بدن ايجاد مي گردد كه مي بايست در اين زمينه اطلاعاتي داشته باشيم تا بتوانيم عامل ايجاد بيماري را تشخيص دهيم. در زير بصورت خلاصه برخي از بيماري هاي مختلف را همراه با علائم آن عنوان مي كنيم: بيماري هاي ناشي از عوامل زنده و انگلي  1) پوسيدگي دم و باله: پيدايش خطوط سفيد در حاشيه باله و شكنندگي شعاع باله ها و خونريزي پوست كه با بيرون زدگي يك يا دو طرف چشم همراه است . 2) آبله پوستي: پيدايش زخم يا آبله سرباز در بدن همراه با برآمدگي فلس ها مي باشد . 3) استسقاء عفوني(تجمع مايعات در بدن يا آب آوردگي شكم): با تجمع مايعات در محوطه شكمي بيرون زدگي فلس ها و خونريزي هاي كوچك زير جلدي در باله ها همراه بوده 4) بيماري چشمي: قرنيه چشمي پر خون شده و بعد مات مي گردد و كره چشمي تخريب مي شود... شپش ها شپش انگل خارجی، دایمی و اجباری است. اجباری به این معناست که به غیر از بدن پستانداران و پرندگان در جاهای دیگر نمی‌تواند زندگی کند. شپش‌ها در راسته «فتیراپترا» (Phthiraptera) قرار دارند. این راسته دارای بیش از ۳۰۰۰ گونه شپش می‌باشد که انگل خارجی پستانداران و پرندگان می‌باشند. البته استثنا نیز وجود دارد. نوک‌اردکی و خفاش به شپش مبتلا نمی‌شوند. طبقه بندی در راسته فتیراپترا ۴ زیر راسته وجود دارد: ۱-آنوپلورا (Anoplura)یا شپش‌های گزنده- مکنده که شامل شپش‌های سر و ناحیه شرمگاهی می‌باشند. ۲-رینکوفتیرینا (Rhyncophthirina)که انگل فیل می‌باشد. ۳-ایسکنوسرا (Ischnocera)که شپش پرندگان است. ۴--آمبلی‌سرا (Amblycera)که شپش جونده در این زیر راسته‌است و ضمائم دهانی این شپش برای تغذیه از پوست و پر اختصاصی شده‌است از لحاظ پزشکی زیر راسته آنوپلورا اهمیت دارد که این زیر راسته به نوبه خود شامل ۲ خانواده می‌شود: ۱-خانواده پدیکولیده (Pediculidae) که دارای ۲ گونه مهم است: ۱-۱پدیکولوس هومانوس هومانوس (Pediculus humanus humanus) که شپش تن و بدن است و به نامهای گوناگونی چون پدیکولوس کورپوریس (Corporis) و پدیکولوس هومانوس کورپوریس نامیده می‌شود. ۱-۲پدیکولوس هومانوس کپیتیس (Capitis) که به نام پدیکولوس کپیتیس نیز نامیده می‌شود و شپش سر می‌باشد. ۲-خانواده فتیریده (Phthiridae) که شامل یک گونه به نام فتیروس پوبیس (Phthirus pubis) است . این گونه شپش ناحیه دستگاه تناسلی و شرمگاهی می‌باشد. شپش تن و سر اختلافات جزیی دارند و به طور کلی شپش سر از نظر اندازه کوچک‌تر و از نظر رنگ تیره‌تر و از نظر پوشش مقاوم‌تراست و شکاف‌های انتهای بدن آن عمیق‌تر است.   در آلودگیهای شدید شپش سر یرروی بدن دیده می‌شوند ولی هیچگاه شپش تن برروی سر دیده نمی‌شود..... نماتودا...     بیولوژی نماتودها   نماتودها از لحاظ کلی ارگانهایی هستند که بدن گرد و بدون بند است و جنس نر از ماده آنها جدا است و هرمافرودیت نیستند. از لحاظ ریخت شناسی بین نر و ماده اختلاف زیادی وجود دارد؛ به عنوان مثال درکرم Tetremers (تترامرس) که در پیش معده طیور وجود دارد بین جنس نر و ماده اختلافات زیادی وجود دارد به گونه ای که جنس نر استوانه ای و کرم ماده دوکی شکل است و حالت کرم پهن پیدا کرده است. تعداد نماتودها زیاد است و از لحاظ جمعیتی بعد از بند پایان بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده اند. دستگاه گوارش در نماتودها کامل است؛ و ارگانهای بدن آنها در حفره ای به نام محوطه عمومی کاذب قرار می گیرد. تمامی نماتودها انگل نیستند؛ 48% آنها زندگی انگلی داشته و 52% آنها آزادزی می باشند. 4/1 بیلیون نفر در دنیا به نماتودها درگیر هستند. 300 میلیون نفر به مالاریا، 200 میلیون نفر به شیستوزوما، در حدود 120 میلیون نفر به Lymphatic Filariasis و حدود 40 میلیون نفر در دنیا به Amibiasis آلوده هستند.   Gaenorhabditis elegans   نماتودی آزاد زی است که در خاک ساکن می باشد. سیر تکاملی آن کوتاه بوده و بلوغ تخم به مدت 2 روز طول می کشد؛ تخم آن شفاف است و اندامها داخلی آن به راحتی دیده می شود. 38% ژنهای آن با ژنهای انسان مشابهت دارد.  6 جفت کروموزوم دارد که 5 جفت آن اتوزومان است و یک جفت آن جنسی است. 98% این انگل هرمافرودیت (دو جنسی) هستند. این انگل مدل بسیار ارزشمندی برای تکامل نورونی است و در مطالعات عصبی، جنین شناسی و بافت شناسی برای مطالعه اندام زایی کاربرد دارد. این نماتود به راحتی در آزمایشگاه قابل کشت است. ژن مرگ در این انگل شناسایی شده است. این ژن در دو بیماری کاربرد دارد که عبارتند از:   1- سرطان: در بیماری های سرطانی با Active کردن این ژن می توان سلولهایی که در حال تقسیم هستند را بمیرانیم.   2- انفارکتوس است.   Life Cycle آن 3-2 روز است و مدت عمر آن یک هفته است. زمانی که شرایط نامساعد می شود این انگل می تواند به فرم مقاوم تبدیل شود که به آن Dear Larve می گویند. این لارو به مدت 4 ماه بدون هیچگونه تغذیه می تواند  زنده بماند.    ساختار داخلی بدن نماتود   چنانچه بدن نماتود را یک برش دهید لایه ها از خارج به داخل عبارتند از:   1-    کوتیکول   2-    هیپودرم   3-    عضلات   4-    محوطه عمومی کاذب که مشابه حفره و درون آن مایع وجود دارد. ارگانهای بدن درون این مایع شناور هستند.   کوتیکول   کوتیکول سطح داخل مری، دستگاه تناسلی و کل سطح بدن انگل را می پوشاند و  از 4 لایه تشکیل شده است که از خارج به داخل عبارتند از:   1-    اپی کوتیکول   2-    لایه قشری: خود به دو قسمت زیر تقسیم می شود   الف- لایه قشری خارجی   ب- لایه قشری داخلی   3-    ماتریکس   4-    لایه فیبروزی: لایه فیبروزی حاوی کلاژن است که این لایه خود از لایه های متعددی تشکیل شده است.   - فیبرهای کلاژن: این فیبرها در لایه خارجی و داخلی با زاویه 45 درجه قرار دارد.   - فیبرهای میانی: که با زاویه 136 درجه قرار دارد. این فیبرها یک داربستی محکم اطراف بدن کرم ایجاد می کند. از فرورفتگی اپی کوتیکول درون لایه کورتیـــکال ایجاد ساختارهای شــکاف مانندی به نام Farrow و حلقه هایی به نام Annuli می شود.   هیپودرم   وظیفه هیپودرم ترشح کوتیکول است. هیپودرم از سلولهای سنسیتیال تشکیل شده است.  از پیشروی هیپودرم به درون محوطه عمومی کاذب ناودانهای هیپودرمی به وجود آمده اند.  4 ناودان وجود دارد که عبارتند از یک ناودان پشتی ، یک ناودان شکمی و 2 ناودان جانبی. در این ناودانها طنابهای عصبی و مجاری دفعی قرار می گیرند. درون ناودان پشتی و شکمی فقط طنابهای عصبی وجود دارد و درون ناودانهای جانبی طنابهای عصبی و مجاری دفعی قرار دارد.   عضلات   عضلات بین دو ناودان هیپودرمی قرار می گیرند. تعداد عضلات از 2-6 متغیر است. آنچه در عضلات مهم است نحوه عصب دهی عضلات است. در نماتودها عصب به سمت عضله نمی رود و عضله به سمت عصب می رود. عضلات نماتودها از نوع مخطط اوریب وار شده است.   محوطه عمومی کاذب   ارگانهای بدن نماتود درون حفره ای پر از مایع به نام محوطه عمومی کاذب قرار گرفته است. در محوطه عمومی حقیقی اطراف محوطه پوشش صفاقی دیده می شود ولی در محوطه عمومی کاذب هیچ گونه پوششی دیده نمی شود. درون این مایع پروتئین و مواد مختلفی وجود دارد. همچنین سلولهایی وجود دارند که در تجمع و ذخیره Vit B12 به کار می روند. فشار مایع در حدود 120-70 میلی لیتر جیوه است. این فشار در حرکت نماتود مؤثر است. حرکت نماتود به فشار مایع درون حفره عمومی کاذب و اسکلت فیبروزی بستگی دارد. کرم های خاکی نیز جزو کرم های گرد هستند ولی طریقه راه رفتن آنها متفاوت بوده و دارای حفره عمومی حقیقی هستند.  
برچسب‌ها: فروش, تهیه, تولید, ارسال, انواع
[ سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

  نمونه سوال پایه اول ابتدایی دردرس علوم تجربی الف)جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .   1- دموکریت کوچکترین ذره ی ماده رااتم به معنی ............نامید.(خیلی کوچک-تجزیه ناپذیر)25/0نمره   2-با..............دما جنبش ذره های ماده افزایش می یابد.(کاهش-افزایش)25/0   3- دقت دماسنج پزشکی ...............از دماسنج معمولی است(بیشتر-کمتر)25/0   4- وقتی روی صندلی نشسته اید،صندلی به شمانیرویی به نام ..................واردمیکند.(وزن-تکیه گاه) 25/0   5- وقتی اتومبیلی  مسیرمستقیمی راباسرعت ثابت می پیمایدحرکت آن ................است.(بدون شتاب-شتاب دار)25/0نمره   ب)گزینه ی درست را باعلامت × مشخص کنید.   6-میزان انبساط کدام یک از مواد زیربیشتراست؟5/0نمره   الف)آب                   ب)هوا                    ج)شیشه                  د)آهن   7- هنگام تمیزکردن شیشه ی تلویزیون باپارچه ی پرزدارخشک،پرزهای پارچه به شیشه ی تلویزیون می چسبد،کدام نیروباعث این اتفاق می شود؟5/0نمره   الف)مغناطیسی        ب)الکتریکی                  ج)اصطکاک                  د)گرانش   8-کدام یک ازصورت های انرژی زیرفقط ازنوع پتانسیل است؟5/0نمره   الف)مکانیکی           ب)صوتی                ج)نورانی                د)شیمیایی   ج)به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید .   9- در روی سطح زمین وزن یک جسم2کیلوگرمی چندنیوتون است؟5/0نمره       10- شخصی می خواهدباکمک دماسنج پزشکی دمای بدن خود رااندازه بگیرد,نخست بایدآن را ضد عفونی کندچرا؟5/0نمره   11- رضا یک پارچ آب یخ راروی سفره گذاشت،پس ازمدتی متوجه شدکه دیواره ی خارجی خیس شده است.شما علت این اتفاق راتوضیح دهید.75/0نمره   12-کدام یک ازمخلوط های زیرهمگن است؟دلیل بیاورید.75/0نمره          الف)خاک باغچه          ب)هوا   3- یک اتومبیل فاصله ی450کیلومتری دوشهررادرمدت 5ساعت پیموده است،سرعت این اتومبیل چندکیلومتردرساعت بوده است؟75/0نمره   14- چرا گرماسبب انبساط مواد می شود؟باتوجه به نظریه ی مولکولی توضیح دهید.1نمره   15- منظورازذوب خمیری چیست؟دوماده نام ببریدکه ذوب خمیری دارند.1نمره   16-آزمایشی طراحی کنید که نشان دهدسرعت تبخیرمایعات مختلف یکسان نیست.1نمره 18- ویژگی های فلزات رابنویسید.1نمره   19- محمد یک محلول سیرشده نمک دردمای60درجه آماده کرده است،اگراین محلول سردشودچه روی می دهد؟ چرا؟1نمره   20- روش جداسازی اجزای هریک ازمخلوط های زیررابنویسید.1نمره   الف)محلول آب نمک     ............                                    ب)آب و الکل..............                   ج)براده آهن وماسه       ............                                    د)آب وخاک................   21- هریک ازوسایل زیرچه تبدیل انرژی انجام می دهند؟1نمره   الف)بلندگو..................به.......................   ب)دینام دوچرخه.......................به.........................   22-علی می گوید مسافت می تواند از جابجایی کمتر باشداما حسن با این نظر مخالف است.شماچطور ؟ برای نظر خود دلیل بیاورید. 1نمره    
برچسب‌ها: فروش, تهیه, تولید, ارسال, انواع
[ سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

  تصفیه وضدعفونی آب وفاضلاب 1- فاضلاب چیست ؟ همه جوامع ، هم به صورت جامد و هم به صورت مایع ، فضولات تولید می کنند . بخش مایع این فضولات یا فاضلاب ، اساساً همان آب مصرفی جامعه است که در نتیجه کاربردهای مختلف آلوده شده است . از نظر منابع تولید ، فاضلاب را می توان ترکیبی از مایع با فضولاتی دانست که توسط آب از مناطق مسکونی ، اداری و تاسیسات تجاری و صنعتی حمل شده و بر حسب مورد ، با آبهای زیر زمینی ، آبهای سطحی و سیلابها آمیخته است .   اگر فاضلاب تصفیه نشده انباشته شود ، تجزیه موادآلی آن ممکن است منجر به تولید مقدار زیادی گازهای بدبو شود . علاوه بر آن ، فاضلاب تصفیه نشده معمولاً حاوی میکروارگانیسمهای بیماری زای فراوانی است که در دستگاه گوارش انسان زندگی می کنند و یا در برخی فضولات صنعتی موجودند . فاضلاب ، شامل برخی مواد مغذی نیز هست که می تواند سبب تحریک رشد گیاهان آبزی شود و ممکن است سمیت نیز داشته باشد ، بنا به این دلایل انتقال سریع و بدون دردسر فاضلاب از منابع تولید و سپس تصفیه و دفع آن نه فقط مطلوب ، بلکه در جوامع صنعتی ضروری بوده و جنبه اقتصادی و تولید در آمد نیز دارد .   تصفیه آب و فاضلاب شاخه ای از مهندسی محیط زیست است که اصول بنیادی علوم و مهندسی را در مسائل کنترل آلودگی آب به خدمت می گیرد . هدف نهایی مدیریت فاضلاب حفاظت محیط زیست است به نحوی که با اصول بهداشت عمومی و مسائل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی هماهنگ باشد .   2- تصفیه فاضلاب فاضلاب جمع آوری شده چه از مراکز جمعیتی یا کارخانجات نهایتاً باید به منابع آب و یا خاک باز گردانده شود . در هر مورد باید به این سوال پیچیده پاسخ دادکه : برای حفظ محیط زیست کدام یک از آلاینده های فاضلاب ، و تا چه حد باید حذف شوند ؟ پاسخ به این سوال مستلزم بررسی شرایط و نیازهای محلی همراه با کاربرد دانش علمی ، قضاوتهای مهندسی متکی به تجربه و رعایت شرایط و مقررات کشوری می شود.   گرچه جمع آوری آبهای سطحی و زهکشی از زمانهای قدیم شروع شده است ، ولی پیدایش نظریه میکروبی توسط کخ و پاستور در نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز گر عصر جدیدی در زمینه بهداشت عمومی شد. قبل از آن زمان رابطه آلودگی و بیماری فقط به صورت مبهم شناخته شده و از علم نوپای باکتری شناسی نیز برای تصفیه فاضلاب استفاده نشده بود .   روشهای تصفیه که در آنها کاربرد نیروهای فیزیکی عامل مهمتری است با عنوان عملیات واحد تصفیه شناخته شده اند . روشهای تصفیه که درآن حذف آلاینده ها از طریق واکنشهای شیمیایی و زیست شناسی صورت می گیرد با عنوان فرآینده های واحد تصفیه معروف اند .   در حال حاضر ، عملیات و فرآیند های واحد تصفیه در هم ادغام شده و آنچه را که امروزه مراحل اولیه ، و نهایی تصفیه نامیده می شود را تشکیل داده اند . مراحل اولیه شامل جدا کردن مواد شناور و قابل ته نشینی موجود در فاضلاب می باشد که در تصفیه ثانویه از فرایندهای شیمیایی و زیست شناختی استفاده می شود تا قسمت اعظم مواد آلی از فاضلاب جدا شود ، در تصفیه نهایی از واحد های اضافی عملیات و فرآوری استفاده می شود ، تا سایر آلاینده ها مانند نیتروژن و فسفر ، که مقدار آنها در تصفیه ثانویه کاهش چشمگیری پیدا نکرده است حذف شوند . روشهای تصفیه زمینی ، که امروزه بیشتر به سیستمهای طبیعی معروف شده اند ، مجموعه ای از مکانیسم های تصفیه فیزیکی ، شیمیایی و زیست شناسی را به خدمت گرفته و آب را با کیفیتی مشابه آبی که از تصفیه نهایی فاضلاب حاصل شود تولید می کنند .   در طول 20 تا 30 سال گذشته تعداد مراکز صنعتی که فضولات خود را به شبکه های فاضلاب شهری تخلیه می کنند افزایش چشمگیری یافته است . با عنایت به اثرات سمی ناشی از حضور این فضولات ، حتی با غلظت بسیار کم ، در بسیاری از جوامع آمیختن فاضلاب خانگی با فاضلابهای صنعتی ، که به طور کامل یا ناقص تصفیه اولیه شده اند ، مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته است . پیش بینی می شود که در آینده این کارخانجات ملزم به تصفیه این فضولات تا سطوح بالاتر تصفیه شوند تا بی ضرر بودن آنها قبل از تخلیه به شبکه های شهری تضمین شود. در حال حاضر بر روی اغلب عملیات و فرآیند های واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب تحقیقات وسیع و پیوسته ای ، از دیدگاه کاربرد و اجرا ، صورت می گیرد . در نتیجه تغییرات فراوان در فرآیند صورت گرفته و فرآیندها و عملیات جدیدی ابداع و به کار گرفته شده است . به منظور ارتقاء شرایط زیست محیطی آبهای سطحی و رودخانه ها روشهای تصفیه معمول باید بهبود یابد و سیستمهای تصفیه و تکنولوژی نوین دیگری به خدمت گرفته شوند . اگر قرار باشد پیشرفت مهمی در تحلیل و کاربرد فرآیند های موجود و جدید حاصل شود باید روشهای پیشرفته تری برای شناسایی مشخصه های مورد نظر بکار گرفته شود . گرچه اغلب مواد آلی حاضر در فاضلابهای انسانی را می شود تصفیه کرد ولی فاضلاب صنعتی با بهره گیری از فرآیندهای معمول حاضر ، قابل تصفیه نیستند و یا فقط کمی تصفیه می شوند ، به علاوه در بسیاری از موارد ، از آثار دراز مدت زیست محیطی حضور اینگونه مواد اطلاعاتی در دسترس نیست و یا اطلاعات موجود ناچیز است . در بعضی از موارد ممکن است برای حفظ اینگونه آلاینده ها ، قبل از تخلیه به داخل شبکه جمع آوری و کنترل بیشتری در منبع تولید ضروری باشد .   3- روشهای گند زدایی منابع آب : یکی از آلودگیهای بسیار عمده و خطر ناک منابع آب ، آلودگی بیولوژیکی است . آب میتواند به انواع میکرو ارگانیسم ها اعم از انواع باکتریها ، انگلها ، قارچها و ویروسها آلوده شود . آلودگی عمده و شایع آب ، آلودگیهای باکتریای شامل کلی فرمها (باکتریهای روده ای ) انگلی می باشد که به طرق مختلف این باکتریها را از بین می برند .   روشهای گوناگونی برای گندزدایی منابع آب وجود دارد که بطور کلی به دو دسته شیمیایی و فیزیکی تقسیم می شوند . از روشهای رایج شیمیایی : کلرزنی و استفاده از گاز ازن و از روشهای رایج فیزیکی : حرارت ، فیلتراسیون و پرتودهی را می توان نام برد . شرایط یک ضدعفونی کننده ایده آل در جدول شماره یک ارائه شده است .   همانگونه که دیده می شود ، ضدعفونی کننده ایده آل باید طیف گسترده ای از مشخصه های مختلف داشته باشد . این نکته نیز مهم است که حمل و کاربرد ماده ضدعفونی کننده بی خطر باشد و بتوان غلظت آن را در آبهای تصفیه شده اندازه گیری کرد . ضدعفونی را اغلب با استفاده از عوامل شیمیایی ، عوامل فیزیکی ، ابزارهای مکانیکی و تابش انجام می دهند . 1-3- گند زدایی به روش کلر: کلر زنی اگرچه بسیار رایج است اما نیاز به تجهیزات متعدد و جاگیر و از همه مهمتر نقل و انتقال و کاربرد گاز خطر ناک کلر دارد ایمنی کامل در طراحی سیستمهای ذخیره و نگهداری کلر بایستی رعایت گردد بدلیل آنکه گاز کلر بسیار سمی و خورنده است . در کاربرد کلر به عنوان ضدعفونی کننده رعایت موارد زیر الزامی است . * کلریناسیون روزمره بایستی نزدیک نقطه کاربرد صورت گیرد .    ذخیره کلر و تجهیزات کلریناتور بایستی در اتاقهای جداگانه صورت گیرد .  تهویه بایستی کف اتاق تعبیه گردد بدلیل اینکه گاز کلر سنگینتر از هوا می باشد .  ذخیره کلر باید جدا از تغذیه کننده های کلر صورت گیرد .  اتاق کلریناتور باید از نظر حرارت کنترل گردد . حداقل دمای 21 درجه سانتیگراد پیشنهاد می شود .  از تابش خورشید بطور مستقیم روی سیلندر های گاز کلر جلوگیری به عمل آید و هرگز حرارت بطور مستقیم در تماس با سیلندرها نباشد .   کلر گازی است سمی و چنانچه در کاربرد آن رعایت نکات ایمنی نشود ممکن است باعث انفجار و مسمومیت گردد . به علاوه مانند تمام روشهای شیمیایی ماده ای به آب افزوده شده و طعم آن را تغییر می دهد و هزاران ترکیب خطرناک و بعضاً سرطان زا پدید می آورد . امروزه مشخص شده که کلر با مواد آلی درون آب ترکیب و واکنش نشان داده و با تشکیل تری هالومتانهای گوناگون (THMS) چیزی حدود 850 ترکیب کارسینوژن (سرطان زا) پدید می آورد .   اثرات زیست محیطی ناشی از گاز کلر در منابع آبی بدین صورت است که مقدار بیشتر از 5/1 میلی گرم در لیتر باعث مرگ و میر آبزیان مخصوصاً ماهی می گردد .   بنابراین استفاده از پرتودهی فرابنفش و گاز ازن بطور روزافزون مورد توجه قرارگرفته و جایگزین کلر می شوند .   2-3- گند زدایی به روش ازن: ازن چیست ؟ ازن گازی است تقریباً بی رنگ با بوی ترش با قدرت اکسیداسیون بالا ، مولکول ازن پایدار نبوده و در نتیجه نمی توان آن را انبار یا حمل نمود . این امر باعث می گردد که تولید ازن همواره در محل انجام گیرد . لذا مرحله حمل و انبار مواد شیمیایی در این روش حذف می شود .   بطور کلی دلایل استفاده از گاز ازن بشرح زیر است :  اکسیداسیون جزیی یا کلی مواد محلول در آب.  ته نشینی مواد محلول.  لخته سازی مواد آلی.  ناپایدار ساختن اجسام کلوئیدی.  ضدعفونی و از بین بردن باکتریها، انگلها و قارچها و ... .     بر خلاف کلر و مواد شیمیایی دیگر ، اکسید اسیون بوسیله ازن ، هیچگونه مواد سمی یا مضر در آب بجای نمی گذارد و نیاز به پالایش مجدد آب ندارد . تجربه نشان داده است که ازن سریعاً اجزای محلول در محیط را اکسید می نماید و حاصل این اکسیداسیون تنها اکسید اجزاء و اکسیژن می باشد لذا برای استفاده در مواردی که عناصر باقی مانده دیگر ممکن است مشکلات جنبی دیگر بوجود آورند مناسب می باشد ملکول پایدار اکسیژن می گردد .   منابع تولید ازن گاز ازن بطور طبیعی در زمان رعد و برق یا بوسیله اشعه U.V.Vacume موجود در نور خورشید بوجود می آید . اما بطور مصنوعی تولید ازن به دو طریق لامپهای U.V. و یا تخلیه الکتریکی بر روی دو قطب انجام می پذیرد که بنام Silent Electrical Discharge(SED) شناخته شده است: تولید کننده های ازن با استفاده از این روش با بهره برداری از الکترودهایی با ولتاژ بالا که به فاصله معین از هم قرار گرفته اند کار می کنند . در دستگاههای جدید تولید ازن ، اکسیژن در بین این فاصله جریان می یابد و با استفاده از تخلیه الکتریکی ازن تولید می شود .   3-3- گند زدایی به روش پرتودهی : در میان روشهای فیزیکی ، پرتودهی از دیر باز مورد توجه بوده است . پرتوهای مورد استفاده در این روش به دو دسته پرتو یونیزان (شامل پرتوایکس ، گاما ، بتا ، آلفا) و پرتو فرابنفش تقسیم می شوند . پرتو یونیزان به دلایل گوناگون از جمله عدم دسترسی عموم به منابع تولید آنها (عمدتاً ایزوتوپهای رادیو اکتیو )، خطر کاربرد آنها توسط عموم مردم در نتیجه نیاز به تخصصهای بالا و همچنین قدرت کم نفوذ برخی از آنها کمتر مورد استفاده قرار می گیرند . اما کاربرد پرتوفرابنفش چیزی نزدیک به حدود یک قرن است که مورد توجه قرار گرفته است گند زدایی بوسیله این پرتو را می توان استفاده از یک روش طبیعی پنداشت چرا که در طبیعت و در نور خورشید نیز گند زدایی بطور طبیعی انجام می شود .  http://www.ardairan.com/information.htmر .
برچسب‌ها: فروش, تهیه, تولید, ارسال, انواع
[ سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

  چرا پرندگان در دسته‌هایی به شكل "‪ "۷مهاجرت می‌كنند چرا پرندگان در دسته‌هایی به شكل "‪ "۷مهاجرت می‌كنند  دانشمندان برزیلی در مطالعه‌ای جدید دلیل این مطلب را دریافته‌اند كه چرا پرندگان مهاجر، از جمله غازها، هنگام پرواز دسته‌هایی به شكل عدد هفت (‪ (۷در آسمان تشكیل می‌دهند. به گزارش سایت اینترنتی "نیوساینتیست"، این محققان با استفاده از یك مدل رایانه‌ای دو نظریه موجود در این زمینه را با یكدیگر تركیب كردند. نظریه نخست بیان می‌كند كه پرواز كردن دسته‌های پرندگان به شكل "‪"۷ سبب شكافته شدن هوا و كاهش مقاومت جریان هوا برای دسته پرندگان می‌شود و به آنها امكان می‌دهد برای پرواز انرژی كمتری صرف كنند بعلاوه هر پرنده در انتهای بال خود جریان كوچكی از هوا را بوجود می‌آورد كه پرنده بعدی را اندكی به سمت بالا می‌راند. نظریه دوم نیز بیان می‌كند كه پرواز كردن در دسته‌هایی به شكل "وی" سبب می‌شود پرندگان جلوی دید یكدیگر را سد نكنند و هر كدام دید بازی نسبت به جلوی خود داشته باشند. "والمیر باربوسا" و "آندره ناتان" محققان‌دانشگاه فدرال "ریودوژانیرو" در این مطالعه مدلهای رایانه‌ای دسته‌هایی از پرندگان شامل ‪ ۱۵تا ‪۳۵ پرنده را ایجاد كردند و از رایانه‌ای خواستند تعیین كند اگر پرندگان بخواهند دید عالی داشته باشند و در عین‌حال با كمترین مقاومت هوا مواجه شوند، به چه شكل باید دسته خود را در آسمان شكل بدهند. نتایج مطالعه نشان داد مدل رایانه‌ای نیز برای بدست آوردن همزمان این دو مزیت، بهترین وضعیت پرواز دسته پرندگان را پرواز به شكل حرف "‪"۷ نشان می‌دهد. نكته جالب این است كه برخورداری از هیچكدام از این دو نكته یعنی دید بهتر و مقاومت هوایی كمتر، به تنهایی سبب پیدایش شكل "‪ "۷برای دسته پرندگان نمی‌شود اما تركیب آنها با یكدیگر است كه سبب انتخاب شكل "‪"۷ توسط رایانه می‌شود. به این ترتیب، مهمترین پاسخ به سوالی كه سالهای طولانی ذهن زیست شناسان و مردم عادی را در زمینه دلیل پرواز منظم و "‪ "۷شكل پرندگان مهاجر به خود مشغول كرده، این است: برخورداری از دید بهتر و مزیت‌های ایرودینامیك. به گفته "باربوسا"، دسته پرندگان در آغاز برخاستن از زمین هر قدر نامنظم و پراكنده به آسمان پركشیده باشند، پس از مدت كوتاهی به شكل "وی" و برخی اوقات به شكل "دبلیو"(‪ (Wدرمی‌آیند و این امر نشان می‌دهد تا چه میزان قوانین ساده می‌توانند در كنار یكدیگر سبب رفتار پیچیده پرندگان مهاجر شوند.    
برچسب‌ها: فروش, تهیه, تولید, ارسال, انواع
[ سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

                حشرات4   1- مكانیسم گردش خون:   عمل قلب دارای دو مرحله دیاستول و سیستول است. در مرحله دیاستول یا مرحله غیر فعال ، ماهیچه های بالی شكل منقبض شده و حجم حفره پشتی افزایش می یابد و فشار داخلی كم شده و در نتیجه خون از حفره های شكمی و میانی وارد حفره پشتی می شود و از منافذ استیول داخل خانه های قلب می گردد. در مرحله سیستول یا مرحله فعال در نتیجه انبساط ماهیچه های بالی شكل منافذ استیول بسته شده و خون از خانه ای به خانه جلوتر وارد می شود و از طریق آئورت وارد حفره عمومی می گردد. خون حشرات در انتقال اكسیژن به سلولها و بافتهای بدن وظیفه ای ندارد ولی از نظر انتقال مواد غذائی و دفع مواد زائد و ادراری دارای اهمیت می باشد.   ۲- تركیبات خون:   خون در حشرات به رنگهای مختلف قرمز،زرد،سبز یا آبی دیده می شود و از دو قسمت پلاسما و سلولهای خون تشكیل یافته است. عمده پلاسمای خون را آب و اسیدهای آمینه تشكیل می دهد و سایر تركیبات آن عبارتند از: مواد گلوسیدی، لیپیدی ، هموگلوبین ، هموسیانین ، املاح مختلف آلی و معدنی ، مواد ادراری ، مواد سمی نظیر كانتاریدین و هیستامین و آنزیم های مختلف و گاز كربنیك و اكسیژن.   سلولهای خون به تعداد و اشكال مختلف ، در حضرات بسته به عوامل گوناگون نظیر فذا و رطوبت دیده می شوند . تعداد سلولها در هر میلیمتر مكعب خون فوق العاده متغیر است ، در سوسری هایجنس Periplaneta بین ۱۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ در سیرسیرك Gryllus assimilis بین ۱۵۰۰۰ تا ۲۷۵۰۰۰تغییر می كند. اهم سلولهای خون عبارتند از :   (۱) سلولهای انوسیت Oenocytes– این سلولها اغلب در طرفین حلقه های شكم پراكنده هستند و از نظر تغییر جلد ، رشد تخمدانها ، دفع مواد ادراری و ذخیره چربی و غیره اهمیت دارند.   (۲) سلولهای زنده خوار Phagocytes اكثر این سلولها خاصیت زنده خواری دارند و از باكتریها و پروتوزئرهائی كه از طریق لوله گوارش وارد حفره عمومی می شود تغذیه می كنند. همچنین بعضی از آنها دارای وظایف دفعی و ترشحی و ذخیره ای مواد چربی هستند.   (۳) سلولهای اطراف قلب Pericardialcell این سلولها در اطراف قلب وجود دارند و از نظر تصفیه خون با ارزش می باشند.   (۴) اجسام چربی – سلولهای چند وجهی و به رنگ سفید ، زرد ، قرمز و نارنجی هستند و ذخیره مواد چربی ، پروئیدها مواد ادراری و گلیكوژن را به عهده دارند و بعلاوه دارای خاصیت زنده خواری و تولید نور می باشند ، از نظر دفاع حشره و همچنین جلب جنس مخالف اهمیت دارند و تولید نور نتیجه اكسیده شدن ماده چربی به نام لوسیفیرین به وسیله دیاستاز لوسیفراز است.   اعضاء تولید نور در دو خانواده Lampyridae و Elateride از راسته سخت بالپوشان رشد قابل توجه دارند. در كرم شب تابLampyris noctiluca اعضاءتولید نور در زیر مفصلهای شكم قرار دارند و در جنس Pyrophorus در قاعده پیش قفس سینه متمركز و متشكل از یك لایه اجسام چربی است كه سطح آنها را انشعابات عصبی و موی تراشه ها پوشانده و در زیر این لایه بلورهای اگزانتین ( xanthin) ، و املاح اوره قرار دارد كه دارای خاصیت انعكاس هستند .   ث – دستگاه تولید مثل Reproductive system :   در جنسهای نر و ماده از دوقسمت تشكیل یافته است اول اعضاء تناسلی داخلی كه مبداء مزودرمی داشته و محتوی سلول های جنسی در مراحل مختلف رشد تا تشكیل گامت های نر و ماده و سلولهای غذایی و غدد ترشحی است. قسمت دوم اعضاء تناسلی خارجی كه از پیوستهای حلقه های شكمی است و مبدا آكتودرمی داشته و جهت خروج اسپرماتوزوئید و اوول می باشد.   ۱- دستگاه تناسلی نر: شامل بیضه ها ، غده های ضمیمه ، مجاری تناسلی و آلت جفت گیری است. بیضه ها به تعداد یك جفت از لوله های متعدد به نام لوله های اسپرم تشكیل یافته كه محتوی سلولهای جنسی در مراحل مختلف رشدی است. در طول لوله ها از پائین به بالاقسمتهای زیر وجود دارند:   (۱) ناحیه اسپرماتوگونی Spermatogonia zone كه محتوی سلولهای اسپرماتوگونی ، و سلولهای مزودرمی است.   (۲) ناحیه اسپرماتوسیت Spermatocyte zone كه از تقسیم سلولهای اسپرماتوگنی حاصل شده و اطراف آنها را غلافی پوشانده و سیست (Cyste) نامیده می شود و هر سیست دارای چندین اسپرماتوسیت می باشد.   (۳) ناحیه رسیدن گامت های نر Maturation and reduction zone و تقسیم با كاهش كروموزمی كه در این قسمت سلول های اسپرماتوسیت طی دو تقسیم كه دومی توام با كاهش كروموزمی است ، به چهار اسپرماتید n كروموزمی تقسیم می شود.   (۴) ناحیه تشكیل اسپرماتوزوئیدها Transformation zone كه آخرین مرحله تحول سلولهای جنسی است ، پس از پاره كردن سیستها داخل مجاری خروجی می گردند، یك جفت مجرای خروجی Vas deferens كه ساختمان ماهیچه ای داشته و قسمت عریض آن كیسه اسپرم (Seminal vesicles) است و اسپرماتوزوئیدها در داخل آن ذخیره می شوند ویك جفت مجرای خروجی كه در انتهای یكی شده و به مجرای اسپرم انداز Ejaculatory duct مربوط می شوند و در انتها به وسیله سوراخی به نام گونوپور Gonopore به آلت جفت گیری نر Penis منتهی می شود. غده های ضمیمه Accessory glands معمولا در انتهای مجاری اسپرم انداز و یا مجاری خروجی باز می شوند و محتوی ترشحات لزج و چسبیده اند كه برای ساختن پوشش اسپرماتوزوئید بكار میروند. اعضای خارجی دستگاه تناسلی نر شامل آلت جفتگیری به نام Penis و قطعات ضمیمه آن هستند كه در حد فاصل حلقه نهم و دهم شكم قرار دارند. پنیس از دو قسمت اكتوفالوس و آندوفالوس تشكیل شده است.   ۲- دستگاه تناسلی ماده : شامل یك جفت تخمدان ، غده های ضمیمه ،كیسه ذخیره اسپرماتوزوئید و تخمریز است .   (۱) تخمدان (Ovary) از تعدادی لوله های كوچك استوانه ای به نام اواریول Ovariol تشكیل شده و هر اواریول از قسمتهای زیر تشكیل یافته است .   ۱- رشته انتهائی Terminal filament كه هر رشته باریك اواریول را به جدار بدن متصل می‌سازد.   ۲- ژرماریوم Germarium كه این قسمت سلولهای Oogonia در حال رشد و تقسیم ، سلولهای غذایی Trophocyte به نام سلول Vitelline و سلولهای سیتوسیت است .   ۳- ویتلاریوم Vitellarium محتوی سلولهای Oocyte و یا گامت های كامل به نام اوول Ovule می‌باشد.   ۴- پدیسل Pedisel به صورت مجرای كوتاهی اواریول را به مجرای تخم متصل می كند.   لوله های تخم برحسب وجود یا عدم وجود سلولهای غذائی و طرز قرار گرفتن آنها دو نوعند:   ۱- تیپ پانوئیستیك Panoistic - در این حالت لوله تخم فاقد سلولهای غذایی است .   ۲- تیپ مروئیستیك Meroistic – در این تیپ لوله های تخم محتوی سلولهای غذایی مشخص بوده و از نظر طرز پراكندگی آنها در طول لوله تخم به دو گروه تقسیم می شوند: در نوع پولی تروف Polytrophe سلولهای غذائی و اوول ها در طول لوله تخم به طور متناوب قرار دارند ، در نوع تلوتروف Telotrophe سلولهای غذائی در انتهای لوله تخم متمركز می باشند.   (۲) مجرای تخم Oviduct هر تخمدان در طول قاعده به یك مجزا ختم می شود و ابتدای آن كالیكس (Calix ) نام دارد.   مجرای عمومی تخم Common oviduct – دو مجرای تخم در انتها به یك مجرای عمومی تخم منتهی می گردد، و در انتها به صورت سوراخ گونوپور در حلقه هشتم یا نهم شكم باز می شود. كیسه ذخیره اسپرماتوزوئید Spermatheca این حفره به كیسه جفتگیری مربوط می باشد. در حشرات ، دو مرحله جفت گیری و تخم ریزی به فاصله نسبتاً قابل توجهی صورت می گیرد . چنانچه زنبور عسل در مدتی محدود جفتگیری كرده و سپس ملكه چند سال و به كرات در كندو تخم ریزی می كند .   (۳) غده های ضمیمه Accessory glands – این غده ها معمولاً به تعداد یك جفت بوده و ترشحات آنها برای چسبانیدن تخمها روی تكیه گاه و یا تهیه كپسول تخم بكار می روند.   ۳- اعضاء خارجی دستگاه تناسلی : شامل آلت تخمریزی در ماده ها می باشد كه در حشرات مختلف به اشكال و اندازه های گوناگون ، از رشد پیوستهای حلقه های هشتم و نهم شكم تشكیل شده است . در ملخ های شاخك بلند و سیرسیركها تخمریز خیلی بلند و سخت بوده و در بعضی سن ها خیلی كوچك و یا اصلاًُ وجود ندارد . در حشرات نر این قسمت شامل آلت تناسلی نر Penis پارامرها و ضمائم دیگر می باشد.   ح – دستگاه عصبی Nervous system:   دستگاه عصبی در حشرات به صورت دو زنجیر عصبی در قسمت شكمی بدن قرار دارد . مراكز اصلی عصبی شامل سه قسمت است ، دستگاه عصبی مركزی ، درونی یا احشائی ، وسطی یا جلدی .   ۱- دستگاه عصبی مركزی Central Nervous system: یا زنجیر عصبی كه از عصب ها و عقده های عصبی تشكیل یافته است. در ناحیه سر ، مغز(Brain) را تشكیل می دهد كه به وسیله یك جفت رشته عصبی به نام گردنبند دورمری Circumoesophageal connectives به عقده زیر مری Suboesophageal ganglion متصل می گردد. زنجیر عصبی در ناحیه قفس سینه شامل سه جفت عقده عصبی است. معمولاً عقده پیش قفس سینه ای مشخص ولی عقده های میان و پس قفس به یكدیگر اتصال یافته اند . عقده های عصبی به وسیله یك رشته عرضی به نام پیوند Commissure و یك رشته طولی به نام طناب Cord به یكدیگر متصل می باشند . مغز از سه قسمت زیر تشكیل یافته است.   (۱) مغز جلوئی یا مغز اول Protocerebron بزرگترین قسمت مغز می باشد و اعمال حسی چشم‌های ساده و مركب را انجام می دهد و همچنین سلولهای عصبی ترشحی قسمت داخلی مغز، از نظر رشدی و تغییر جلد اهمیت دارند .   (۲) مغز میانی یا مغز دوم Deutocerebron مركز عصبی شاخكها می باشد.   (۳)مغز عقبی یا مغز سوم Tritocerebron كهرشته های عصبی را به پیشانی ، لب بالا و قسمت جلوی لوله گوارش می فرستد.   مغز حشرات از توده سلولهای نر و پیل وسلولهای عصبی ارتباطی و تعداد كمی سلول های محرك تشكیل یافته و حجم آن بستگی به وضعیت تكاملی حشره دارد . چنانچه در سوسك Dytiscus حجم مغز و در زنبور عسل حجم بدن می باشد.   هرسلول عصبی یا نرون Neuron دارای یك جسم سلولی یا Neurocyte آكسون و انشعابات متعدد باریك به نام دندریت می باشد. نوروسیت های یك قطبی دارای یك آكسون و نوروسیت های دو قطبی و چند قطبی دارای دو یا چند آكسون هستند. سلولهای عصبی حساس معمولا دو یا چند قطبی هستند و نوروسیت آنها در سطح و یا نزدیك به سطح بدن قرار دارد و دندریت ها در سطح بدن و داخل غده ها و ماهیچه ها امتداد دارند. سلولهای عصبی محرك معمولا یك قطبی و نوروسیتها در مراكز عصبی و آكسون آنها در سطح جلد امتداد دارد.   هر عقده عصبی از یك توده متراكم رشته های عصبی به نام بافت نخاعی یا نروپیل در داخل و یك پرده به نام Epineural membrane تشكیل شده و دارای نوروسیتها و آكسون های سلولهای محرك ، انشعابات انتهائی سلولهای حساس در قسمت داخلی ، انشعابات تراشه ای و سلولهای پوششی در قسمت سطحی است.   عصب ، از آكسون های محرك یا حساس و یا هر دو نوع تشكیل یافته است.   عصب های مغز شامل: (۱) عصب چشم های ساده میانی (۲) عصب چشم های مركب و چشم های ساده جانبی (۳) عصب عقده پشت سر كه رابط بین عقده پشت سر و قسمت عقبی مغز است. (۴) عصب شاخكی (۵) عصب جلدی (۶) عصب جانبی كه انشعابات آن به دهان و عقده پشت سر اتصال دارد (۷) عصب لب و پیشانی (۸) عصب زیر گلوئی كه اعمال عصبی ماهیچه های منبسط كننده بخش جلوئی لوله گوارش را انجام می دهد.   ۲- دستگاه عصبی درونی یا احشائی Ventral Nervous system:   این دستگاه به نام سیستم سمپاتیك از سه قسمت زیر تشكیل شده است:   (۱) دستگاه عصبی بخش جلوئی لوله گوارش Stomodaeal nervous system یا سیستم استوموگاستریك شامل سلولهای حساس و محرك ، عقده زیر مغذی یا عقده پشت سر ، عقده پیشانی و عصب های متعدد می باشد. این قسمت، عصب های متعدد می باشد. این قسمت، عصب های متعدد به بخش جلوئی لوله گوارش ، قلب و آئورت و اجسام آلاتا و گاهی ماهیچه های لب پائین و آرواره های بالا و در بعضی از حشرات به تمام بخش میانی لوله گوارش می فرستد.   (۲) دستگاه سمپاتیك دمی Caudal sympathic system اعمال عصبی غدد تناسلی و قسمت انتهائی لوله گوارش را انجام می دهد.   (۳) عصب های فرد شكمی Impaire ventral nerves رشته های عصبی به سوراخهای تنفسی و استیگمات ها می فرستد.   ۳- دستگاه عصبی سطحی یا جلدی Peripheral Nervous system: شامل سلولهای حساس دو یا چند قطبی و قسمتهایی انتهائی آكسون سلول ها محرك می باشد كه معمولا در لایه اپیدرمی جلد و پوشش سطحی لوله گوارش و ماهیچه های سمپاتیك متمركز هستند. دستگاه عصبی در حشرات، دارای ترشحات هرمونی است كه از غده های بدون مجرای ترشحی به نام اجسام آلاتا Corpora allata و كاردیاكا C.cardiaca كه در عقب مغز جلوئی لوله گوارش در محل اتصال مری قرار دارند و ترشحات كه در عقب معز جلوئی قرار دارد ترشح می شوند، اجسام آلاتا در قسمت پشتی بخش جلوئی لوله گوارش در محل اتصال مری قرار دارند و ترشحات آنها به نام هورمون جوانی از نظر پدیده دگردیسی و رشد غدد تناسلی اهمیت دارد. اجسام كاردیاكا در قسمت میانی مغز جلوئی قرار دارند و ترشحات آنها احتمالا در تغییر جلد موثرند.
برچسب‌ها: فروش, تهیه, تولید, ارسال, انواع
[ سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]
گوشخیزک گوشخیزک معمولی (Forficula auricularia , Forficulidae , Eearwigs ) از گل بویژه پرچم ها و گلبرگ و برگ گیاهان مختلف تغذیه می کند. آثار تغذیه روی چغندر ، شلغم و هویج بصورت مشبک دیده می شود. زمستان به صورت تخم یا حشره کامل درون خاک سپری می شود. کنترل: 1- بهترین راه برای کنترل پخش سمومی مانند کارباریل بصورت گرد یا دانه در مسیرهای حرکت آنها می باشد. 2- استفاده از تله های گلدانی ( پرکردن گلدان از کاه و قرار دادن وارونه آن روی تکه چوب ) 3- استفاده از تله های پناهگاهی مثل نی یا شیلنگ. تشریح ملخ موضوع آزمایش: تشریح ملخ هدف آزمایش:مشاهده وبررسی ساختمان ظاهری واندام های داخلی ملخ ملخی را که از صحرا یا مزرعه گرفته ایم بایستی ابتدا آن در ظرفی که قبلا قطعه ای پنبه آغشته به کلروفرم ویا استات اتیل انداخته ایم قرار می دهیم ودهانه ظرف را می بندیم به این طریق ، پس از چند دقیقه (برحسب غلظت ومقدار ماده مصرفی )ملخ خواهد مرد.به منظورنگهداری ،می توان آن را در الکل 70 درجه قرار داد وبرای این کار باید محلول را چند بار متوالی تعویض کرد. ملخ مرده را در سینی تشریح قرار دهید ابتدا مشخصات ظاهری آن را به کمک ذره بین بررسی نمایید. اولین چیزهایی که مشاهده خواهید کرد وجود اسکلت خارجی و پاهای بندبند است با دقت بیشتر متوجه می شوید که بدن ملخ شامل سه قسمت متمایز است که عبارتند از: 1- سر:از6 بند جوش خورده بهم تشکیل می یابد. 2-سینه :دارای 3 بند است وبال ها وپا ها به آن اتصال دارند 3-شکم:دراز وبند بند است وبه اندام های تولید مثلی ختم می شود. بدن ملخ از اسکلت خارجی پوشیده شده است. اسکلت خارجی از اپیدرم ترشح می شود ودر دوره های معینی از رشد جانور به طورمنظم می افتد وبه این ترتیب اندازه بدن حشره افزایش می یابد.ملخ های بالغ پوست اندازی ندارند. اسکلت از مجموعه قطعاتی که هریک را اسکلریت می نامند، تشکیل شده است. وبین آن ها کوتیکول(پوستک)نرمی وجود دارد، از این رو حرکت قطعات وزواید بدن امکان پذیر می شود.وجود رنگدانه های درون کوتیکول وزیر آن موجب می شود که حشره بتواند خود را همرنگ محیط کند واز دید دشمنان پنهان گردد. .Iسر سر دارای یک جفت چشم مرکب، یک جفت شاخک ( آنتن )دراز وبندبند و سه چشم ساده است. - چشم های مرکب بصورت دو توده بزرگ در طرفین سر دیده می شوند هر چشم مرکب، از واحدهای شش گوشه ای بنام اوماتیدی تشکیل شده است که در هر اوماتیدی یک تصویر تشکیل می شود. بوسیله قیچی تشریح، تکه کوچکی از اسکلت خارجی محدب روی چشم را بردارید، این تکه را روی لام قرار داده و یک قطره آب به آن بیفزایید. سپس با نوک سوزن تشریح قسمت سیاهرنگ زیر این تکه را بردارید و آن را با آب بشویید. بعد با دستمال کاغذی آب روی لام را بگیرید. حال یک قطره گزیلول روی لام اضافه کنید. وقتی تقریبا تمامی گزیلول تبخیر شد، یک قطره گلیسیرین بیفزایید، لامل را را بگذارید و در زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. آنچه خواهید دید بخشی از قرنیه چشم است. شکل قرنیه نماینده شکل هر کدام از واحدهای چشمی (اوماتیدی) است که در زیر آن قرار می گیرد. - محل شاخک ها در جلوی سر و بین دو چشم است. به شکل شاخک ها توجه کنید. آنها بندبند هستند و هر بند در محل اتصالش به بند بعدی کمی وسیعتر است. وبرروی شاخک ها موهای حسی ریزی وجود دارد. قطعات دهانی در ملخ برای جویدن ساز گار شده اند.(از نوع خرد کننده) ودر قسمت پائین سرقرار دارند. قطعات دهانی عبارتند از: 1- یک لب فوقانی 2- یک قطعه زیر حلقی (زبان)که در وسط قرار دارد. 3- دو آرواره جانبی (ماندیبول) 4- یک جفت آرواره زیرین شامل پالپ های آرواره ای است وهرکدام 5 بندی است. 5- یک لب تحتانی پهن دارای پالپ های لبی وهرکدام واجد دو بند یا دو قطعه است. سعی کنید با ذره بین قطعات دهانی را مشاهده نمایید. پس از بررسی وشناخت قطعات مختلف دهانی آن ها را بوسیله پنس با احتیاط جدا کرده وبطور منظم در شیشه ساعت قرار دهید ودر زیر استریومیکروسکوپ بررسی کنید. آیا زواید انگشت مانندی را که به آرواره کوچک و لب پائینی متصلند می بینید؟ بله این زوائد در حس چشایی و گرفتن ماهرانه اشیا دخالت دارند. II. سینه : سینه شامل سه بند است - قطعه اول یاپیش سینه:بزرگترین قطعه بوده ودر قسمت جلو واقع است. - قطعه میانی یا میان سینه: در وسط واقع است وبال های جلویی به آن چسبیده اندودر دوطرف این قسمت اسپراکل های سینه ای یهنی منافذ بیرونی تنفس قرار دارند. - قطعه آخری یا پس سینه:در قسمت عقب سینه قرار دارد.که بال های عقبی به آن چسبیده اند ومنافذ تنفسی در پشت قاعده پاهای این قطعه به خارج باز می شوند. پس به هریک از قطعات سینه ای یک جفت پای بند بند متصل است وبه بند دوم و سوم سینه علاوه برپاها، دوجفت بال مفصل شده اند.که اولین جفت بال ها ضخیم اند، جفت دوم نازک بوده و در زیر بال های ضخیم تا خورده اند. پا: ملخ وبطور کلی حشرات دارای سه جفت پا هستند.که سومین جفت آن ها بلندتر بوده و به جانور قدرت جهش می دهند.و انتهای قلاب مانند پاها برای نگه داشتن جانور روی برگ گیاهان به کار می رود. قطعات تشکیل دهنده پا: 1.پیش ران:قطقه کوچک که با بدن مفصل است. 2.پس ران:قطعه کوچک بین پیش ران وران 3.ران:قطعه ای ضخیم بوده وماهیچه های آن در آخرین جفت پا ها بخوبی دیده می شود. 4. ساق: خاردار وباریک بوده ونسبت به ران بلند تر است. 5.مچ یا پنجه:که از سه بند تشکیل شده است.بند ابتدائی آن دارای 3 جفت بالشتک وبند میانی دارای یک جفت بالشتک در سطح زیرین است. همچنین قسمت انتهایی آن دارای یک برجستگی ونرم به نام نرمه است که بین دو چنگال نوک تیز وخشن قرار گرفته است.ملخ به کمک چنگال های انتهایی پا ها می تواند بر روی سطوح خشن وبه کمک بالشتک های ونرمه هابرسطوحی صاف وصیقلی حرکت کند.همه پاها برای راه رفتن وبالا رفتن مورد استفاده قرار می گیرد.پایی که به پس سینه متصل است ران بزرگ وساق دراز دارد وبرای جهیدن جانور به کار می رود. به کمک پنس،پای ملخ را با قطعه پیش ران از بدن جدا کنید وضمن بررسی قسمت های مختلف،شکل آن را با استفاده از استریو میکروسکوپ رسم نمائید بال: بال های جلویی یا پیشین ملخ ضخیم اند وبال های پروازی عقبی را می پوشانند.بال های عقبی بصورت بادبزنی تا خورد ودر زیر بال های پیشین قرار می گیرد ودر حین پرواز از هم باز می شوند.این بال ها وسیله اصلی پرواز حشره به شمار می آیند .هر بال به صورت یک بر آمدگی کیسه مانند از پوشش بدن ظاهر میشودوبه شکل غشای دولایه نازک وپهنی در می آید که درمیان آنها نای ها وجود دارند.اطراف نایی ها سینوس های خونی یافت می شوند.کوتیکول دور نایی هاضخیم می شود وبه این ترتیب رگبال ها را تشکیل می دهد که بال هارا تقویت می کنند. وقتی بال های به رشد کامل رسیدند.سخت وخشک می شوند.ولی جریان خون در داخل آنها ادامه خواهد داشت. هریک از دوبال ملخ را جدا کرده وبه بررسی آنها بپردازید. III.شکم: شکم ملخ استوانه ای وباریک بوده و دارای 11 بند بوده بطوری که 8 قطعه آن به آسانی مشخص است وبند های آخری برای تولید مثل تغییر شکل یافته اند.ملخ نریک قطعه بزرگ انتهایی وملخ ماده چهارزایده مخروطی به نام اندام های تخم ریزی دارد. اندام ها وزوایدی که در شکم دیده می شوند عبارتند از: 1.در قسمت پایین سینه وشکم ،10 جفت روزنه به نام سوراخ تنفسی وجود دارد که منافذ کوچکی در ابتدای لوله های هوایی (نایی ها )هستند .این لوله ها در قسمت های درونی بدن شاخه شاخه می شوندودستگاه تفسی ملخ را بوجود می آورند.این لوله های هوایی اکسیژن هوا را مستقیما در اختیار یاخته های بدن قرار می دهند.با باز وبسته شدن سوراخ های تنفسی ، جریان هوا تنظیم می گردد .سه جفت منفذ تنفسی جلویی برای عمل دم مورد استفاده واقع می شوند وهوا را مستقیما به همه بافت های بدن می رسانند، در حالی که سایر منافذ تنفسی برای تخلیه هوا در عمل بازدم مورد استفاده قرار می گیرند . 2.در زیربال آخری وطرفین اولین بندشکم پرده صماخ وجود دارد که به منزله اندام شنوایی جانور می باشد. 3.زایده صفحه فوق مخرجی که در قسمت انتهایی شکم قرار گرفته ودر واقع قسمت پشتی قطعه 11 است. 4.دوزایده تناسلی که در طرفین صفحه فوق مخرجی واقع اند. 5.مخرج در زیر زایده های تناسلی قرار دارد. 6.زایده های طرفین مخرج در دوطرف مخرج قرار گرفته اند 7.اندام تخمگداریا تخمریز:اندام کشیده وانتهایی است که در ملخ ماده وجود دارد. وجهت تخم گذاری بکار می رود. 8.در ملخ نرقسمتی از قطعه شکمی به نام ساب ژنیتال وجود دارد که در انتها به طرف بالا خم می شود. پس:انتهای شکم ملخ ماده اندام نوک تیزی وجود دارد در حالی که انتهایی شکم ملخ نر گرد است. جنسیت ملخ مورد مشاهده خود را تعیین کنید. ساختمان داخلی ملخ مرحله دوم: در این مرحله دستگاه های داخلی ملخ را بررسی کنید. در این حالت باید از ملخی که به تازگی گرفته نگهداری کرده اید استفاده نمایید. ملخ را از طرف شکم در سینی تشریح قرار دهید. یک شکاف سراسری در سطح پشتی آن و در یک سمت خط وسطی ایجاد کنید. شکاف را از انتهای بدن شروع کنید و به سوی سینه پیش بروید. نوک قیچی را زیاد در بدن فرو نبرید. در حالیکه به سمت جلو پیش می روید، لبه های بریده شده پائین تر را با سنجاق به کف سینی تشریح محکم کنید. در صورتی که ملخ ماده باشد توده های بزرگ تخم های زرد رنگ را در درون بدنش مشاهده خواهید کرد. تخم ها را خارج سازید و تعداد آنها را تخمین بزنید. در ملخ نر بیضه ها در منطقه عقبی شکم قرار دارند و رنگ آنها سفید یا زرد است. حفره عمومی بدن را بطور عمده لوله گوارش اشغال کرده است. بعد از دهان یک مری کوتاه وجود دارد که به یک چینه دان بزرگ متصل می شود. چینه دان قسمت اعظم فضای سینه را پر می کند. در این ناحیه سنگدان نیز وجود دارد که داخل آن از صفحاتی پوشیده شده است. به معده انشعاباتی که کیسه های معدی نام دارند اتصال می یابند. در امتداد معده، روده قرار دارد، که در انتهای آن رکتوم است که سرانجام به مخرج متصل می گردد. در سمت عقبی معده توده پیچیده و نخ مانندی را مشاهده خواهید کرد که لوله های مالپیگی نام دارند. این لوله ها به جای کلیه های جانورند و مواد زاید نیتروژندار را از خون گرفته، دفع می کنند. لوله گوارش را در محل مری و نزدیک مخرج ببرید و آنرا همراه با ضمائم از بدن خارج سازید. به کمک یک ذره بین کف حفره عمومی بدن را مورد بررسی قرار دهید تا آنکه طناب عصبی شکم را بیابید. در طول این طناب مناطق برآمده ای وجود دارند که همان گره های عصبی هستند. دستگاه تنفسی ملخ شامل مجموعه ای نایچه ها و لوله های هوایی است که مستقیما اکسیژن را بداخل بافت های بدن می برند. انتهای لوله های هوایی به منافذ تنفسی بندهای شکم متصل هستند. یک سوزن تشریح را به آرامی وارد یکی از منافذ تنفسی کنید و دیواره داخلی آن را بررسی کنید. به این طریق شواهدی برای وجود لوله های نخ مانندی که به منفذ تنفسی منتهی می شود (لوله های هوایی) به دست خواهید آورد. با قیچی بدقت شکافی در دوره منفذ تنفسی ایجاد کنید. بطوریکه بتوانید آنرا همراه با ملحقات داخلیش جدا سازید. بافت جدا شده را روی لام بگذارید. یک قطره آب به آن بیفزایید و آنرا زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. از ملخ تشریح شده شکلی رسم کنید و اندامهای مختلف بدن آنرا نامگذاری کنید. منابع: 1.کتاب آزمایشگاه جانورشناسی 1 ،مولف مهوش زکی خانی 2. کتاب آزمایشگاه زیست شناسی جانوری ،مولف حسین فتوحی 3.کتاب راهنمای کارهای آزمایشگاه زیست شناسی دوره تربیت معلم رشته تجربی 4.آزمایشگاه جانورشناسی وتشریح جانوران آزمایشگاهی مولف دکترعلی نقی میر مویدی 
موضوعات مرتبط: پودر جلبک.اسانس و عصاره.کلرویل محلول.مواد شیمیایی، مارها در زندگی انسان.نحوه شناسایی حیوان سمی.درمان، مار شاخدار,کبرا,یله,طلحه,افعی.کبرا.زنگی.گزره مار
برچسب‌ها: تهیه, رده بندی, عکس دسته بندی, وسایل, ویژگی
[ سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

  نگاه اجمالی   موریانه (Termit) حشره‌ای است از راسته آرکیپترها (Archipteres) که نزدیک به راسته رگ بالان است. موریانه‌ها حشراتی هستند اجتماعی که دو نوع از آنها دیده می‌شود: یک نوع در داخل چوبهای منازل زندگی می‌کنند و نوع دیگر مخصوص نواحی استوایی بوده و در بیابانها برای خود مسکن می‌سازند و طول خانه‌هایشان گاهی به 5 متر و قطرش به 8 متر می‌رسد و بسیار هم سخت است، بطوری که با کلنگ هم شکسته نمی‌شود.   در حالت کلی موریانه‌ها ، شاه ، ملکه ، شاهزاده ، کارگر و سرباز دارند و اگر تپه آنها را بشکافید همه اینها را از هم تشخیص خواهید داد. تعداد زیادی از موریانه‌ها با استفاده از چوبهای جویده شده و یا گل لانه‌های بزرگی درست می‌کنند. این لانه‌ها بسیار اصولی ساخته شده و برای ساخت آن هر موریانه وظیفه مشخصی دارد. معمولا موریانه‌ها در درون لانه‌هایشان پنهان می‌شوند، ولی در صورتی که کسی مزاحم آنها شود یا برای تشکیل اجتماع جدید قصد پرواز داشته باشند، از لانه‌هایشان بیرون می‌آیند.   تنوع موریانه‌ها در هر دسته   امروزه در حدود دو هزار گونه موریانه در دنیا می‌شناسیم که در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر فراوانند یکی از نمونه‌‌های بزرگ و معروف آن موریانه تپه سیاه است که در دماغه امید (جنوب آفریقا) به سر می‌برند و نام علمی آن آمی ترمز آتلانتیکوس است. گونه دیگری که خیلی نزدیک به این نوع و دارای عادات مشابه است در آفریقا و همچنین در استرالیا و بعضی نواحی آمریکا و هندوستان و مالایا و سواحل مدیترانه یافت می‌شود. البته بطور عمده در سراسر ایالات متحده آمریکا و نیز در قسمت جنوبی کانادا یافت می‌شود. در اروپا تا مناطق شمالی این قاره مثلا تا پاریس و وین جای زیست موریانه است، اما پرشمارترین موریانه‌ها در مناطق باران خیز مدارگانی یافت می‌شوند. در موریانه‌ها نیز مانند مورچه‌ها چند شکلی در هر دسته دیده می‌شود. یعنی در هر اجتماع موریانه تعداد زیادی موریانه‌های کارگر و و موریانه‌های مدافع یا سرباز موجود هستند. وظیفه کارگران تهیه غذا برای مجتمع است، یعنی چوب را می‌خورند و سپس هضم شده آن را در اخیتار دیگر موریانه‌ها قرار می‌دهند. سربازان بال ندارند، کور هم هستند، ولی با این وصف جنگجویان دلیری به شمار می‌روند. موریانه ملکه می‌تواند تا سی هزار تخم در یک روز بگذارد. او قادر به حرکت نیست و برای زنده ماندن کاملا به موریانه‌های کارگر متکی است. بعضی از موریانه‌های ملکه می‌توانند تا 50 سال زندگی کنند. ساختمان مورفولوژیکی موریانه‌ها بسیاری از مردم موریانه را با مورچه سفید اشتباه می‌گیرند. اگر چه موریانه‌ها نیز مانند مورچه‌ها جانورانی اجتماعی هستند، ولی به کلی با آنها تفاوت دارند. موریانه کمدی کلفت ، رنگی روشن و شاخکهای یکنواخت و خمیده دارد. شکل هر موریانه به نوع وظیفه‌اش در اجتماع موریانه‌ها ، بستگی دارد. برای مثال کارگرانی که وظیفه غذا دادن و تمیز کردن ملکه را به عهده دارند، معمولا کور بوده و بدون بال هستند و دستگاه تناسلی هم ندارند. فقط موریانه نر دارای 4 بال است و بیش از چند روزی زندگی نمی‌کند، یعنی پس از جفت گیری با نر تنها فرد ماده (ملکه) است که در اجتماع موریانه‌ها زندگی می‌کند و دارای شکمی بزرگ است و کارش فقط تخم‌گذاری است.   در دستگاه گوارش موریانه‌ها که از چوب استفاده می‌کنند، عده‌ای از تک یاختگان از دسته فلاژله‌ها به نام «پلی ماستیژین» زندگی می‌کنند که با موریانه‌ها زندگی اشتراکی دارند، بدین نحو که این تک سلولی‌ها دیاستازی به نام سلولاز ترشح می‌کنند که موجب هضم و نرم شدن چوبها می‌شود و در این حالت موریانه‌ها چوبهای نرم شده را می‌خورند.   تپه‌های موریانه‌ای و زندگی اجتماعی موریانه‌ها   تپه‌های موریانه‌ای که بوسیله موریانه‌های تپه سیاه ساخته می‌شوند ممکن است به شکل لکه‌های نمایانی در تمام نقاط دامنه‌های کوهستانی جنوب غربی دماغه امید دیده شوند. سطح هر تپه درست مانند سطح خارجی مغز دارای برجستگیها و شیارهای مخصوصی است. بزرگترین آنها در حدود 60 سانتیمتر بلندی دارد و پهنای قاعده آن نیز به 60 سانتیمتر می‌رسد اگر یکی از آنها را بشکافیم دیده می‌شود که داخل آن مانند اسفنج است و از تعداد زیادی اطاقک تشکیل شده که عرض هر کدام از آنها 2.5 سانتیمتر است و با دریچه‌های کوچک راه دارد.   گرچه در یک تپه موریانه‌ای بزرگ ممکن است بیش از 50000 موریانه زندگی کنند ولی داخل آن همیشه تمیز است. این تمیزی به این دلیل است که موریانه‌ها مدفوعات خود را به منزله سیمان در ساختن دیواره‌های تپه و اطاقکها بکار می‌برند و لاشه‌ها را نیز می‌خورند و مصرف می‌کنند. بیشتر ساکنین تپه حشرات کوچکی به طول 5 میلیمتر هستند که سرهایی سفید و بدنی به رنگ خاکستری تیره دارند. اینها کارگرها را تشکیل می‌دهند کارگرها ممکن است نر یا ماده باشند اندام تناسلی آنها رشد نمی‌کند و فعالیتی ندارد و فقط اثری از آن باقی است موریانه‌های کارگر کاملا‌ کورند و کارشان جمع آوری غذا و رسیدگی به بچه‌ها و پرستاری از شاه و ملکه و شاهزاده هاست. موریانه ملکه می‌تواند تا 30000 تخم در یک روز بگذارد او قادر به حرکت نیست و برای زنده ماندن کاملا به موریانه‌های کارگر متکی است بعضی از موریانه‌های ملکه می‌توانند تا 50 سال زندگی کنند که از طول همه حشرات دیگر بیشتر است. افراد دیگری که در حدود یک دهم کلیه ساکنین تپه را تشکیل می‌دهند و با کارگران تفاوت دارند سربازها هستند که رنگشان زرد و سرشان بیضی شکل است و یک جفت آرواره بلند و نوک تیز دارند که سلاح آنها را تشکیل می‌دهد کار آنها دفاع در برابر هجوم دشمنان خارجی است. سربازها در کار کارگرها شرکت ندارند ولی همیشه برای حمله به دشمنانی که می‌خواهند به زور وارد جایگاه آنها شوند آماده‌اند. بزرگترین دشمن موریانه‌ها ، مورچه‌ها هستند که اگر آنها را بگیرند فورا می‌کشند و لاشه‌شان را برای تغذیه به لانه خود می‌برند. لانه سازی در موریانه‌ها در مناطق مدارگانی ، بسیاری از موریانه‌ها لانه سازی می‌کنند. لانه‌هایی به صورت تپه‌ها و گنبدها که حدود 20 متر وسعت و ارتفاعی شاید بیشتر از 10 متر از سطح زمین دارند. برخی دیگر از موریانه‌ها درخت آشیان هستند، یعنی آشیانه‌هایی به اندازه‌های گوناگون معمولا به بزرگی یک توپ بستکبال ، بر فراز درختان می‌سازند. موریانه‌ها در داخل چنین آشیانه‌هایی خود را از خطر حمله پرندگان ، سوسمارها ، عنکبوتها و مورچه‌ها مصون می‌دارند. آشیانه برخی از موریانه‌های آفریقایی مانند چتر است، طوری که آب باران به اطراف آن سرازیر می‌شود. دسته‌ای دیگر از موریانه‌ها ، لانه خود را به گونه‌ای می‌سازند که دمای درون آن هماهنگ‌پذیر گردد. لانه و آشیانه سازی موریانه‌ها نمونه شگرفی از کار غریزی است. این کار بر عهده کارگران نوزاد نهاده شده است. چرا که کارگران تازه تولد یافته هیچگاه در لانه پدر و مادر خود زیست نمی‌کنند و در نتیجه راهی برای آموختن لانه سازی ندارند. منبع:دانشنامه رشد "راز خلقت موریانه" مطالعه در کشورعجیب، منظم و دو سه میلیونی موریانه ها، همچنین بررسی ارتباط دائم آنها با یکدیگر، بیانگر این حقیقت است که موریانه ها هم حرف می زنند و هم زبان مخصوص به خود دارند. لانه موریانه ها که نیمی از آن در زیرزمین و نیمی از آن روی زمین است، مخروطی شکل و با ارتفاع شش الی هشت متر از دور دیده می شود. در هر یک از این لانه ها یک ملکه وجود دارد که حدود ده تا پانزده سال عمر می کند و هر سال تعداد فرزندان وی زیاد می شود. چرا که ملکه هر دو ثانیه یک تخم می گذارد. ساختمان خانه موریانه ها از دارای چندین طبقه است که در ورودی آن، برخلاف ساختمان های بشری، در بالای عمارت قرار دارد. طبقات و ساختمان خانه موریانه ها به شرح زیر است: طبقه دوم: خوابگاه تابستانی کارگران. طبقه سوم: اطاق نهار خوری تابستانی. طبقه چهارم: انبار آذوقه. طبقه پنجم: سرباز خانه. طبقه ششم: مقر تابستانی ملکه. طبقه هفتم: انبار تره بار. طبقه هشتم: آغل حیوانات شیرده . (موریانه ها شته درختان را اسیر کرده، به لانه خود برده،از آنها مراقبت می کنند و از شیره و عصاره ای که این شته ها می سازند، استفاده می کنند.) طبقه نهم: اطاق بچه ها. طبقه دهم: اطاق بازی. طبقه یازدهم: بیمارستان و تأسیسات پزشکی. طبقه دوازدهم: خوابگاه زمستانی کارگران و گورستان. طبقه سیزدهم: مقر زمستانی ملکه. اگر این کشور عجیب دو سه میلیونی را خطری تهدید کند، بلافاصله همه موریانه ها به وسیله ماموران انتظامات یا فرد مطلع با خبر شده وآماده مقابله با خطر می گردند.  تعویض موریانه نگهبان و احوالپرسی آنان " سربازان نگهبان در ورودی به لانه، به پاسداری مشغول اند و لحظه ای غفلت نمی کنند. این سربازان ریز به محض احساس خطر، دیگران را خبر می کنند. نگهبانان درفواصل معین و دقیق عوض می شوند، از اینجا می توان استنباط نمود که موریانه دارای قادربه تشخیص وقت است. همچنین از نزاکت و ادب نیز بی بهره نیستند، هنگامی که همدیگر را ملاقات می کنند، به هم نزدیک شده و بینی به همدیگر می مالند. مثل اینکه می خواهند یکدیگر را بشناسند یا سلام و احوالپرسی کنند. پس ازآن خداحافظی کرده و به راه خود ادامه می دهند. "اعلام خطر موریانه ها" موریانه ها برای اینکه خطر را به سایرین اطلاع دهند، سرشان را به دیواره چوبی لانه خود میکوبند، در نتیجه ارتعاشی در داخل محفظه خالی درخت ایجاد شده و سایر موریانه ها آگاه می گردند. دارکوب ها وقتی می خواهند به طعام لذیذی از موریانه دست یابند، چند بار به درخت پوسیده ای نوک می زنند، ضربه های وارده در داخل حفرات و لانه موریانه ها ارتعاشاتی شبیه به آنچه گفته شد، به وجود می آورد و موریانه ها به خیال اینکه خطری آنها را تهدید می کند، از یک سمت لانه راه فرار اختیار می کنند. اما دارکوب با زبان باریک و چسبناک خود راه را بر آنها می بندد و دام چرب و نرمی برایشان می گستراند. "گفتگو با گرسنه ها" موریانه ها مانند مورچه ها در تمام امور با هم همکاری می کنند. این همکاری دلالت بر ارتباط مستقیم و دقیق همه آنها با یکدیگر دارد. به عنوان مثال در جامعه موریانه ها گرسنه وجود ندارد. یعنی گرسنه با سیر تماس می گیرد و احتیاج خود را با او در میان می گذارد. خمیری که موریانه های مأمور تهیه غذا از چوب می سازند، پیش از آن که کاملاً هضم شود، از ده معده مختلف عبور می کند. تقسیم آن بنا بر قاعده بسیار صحیحی انجام می گیرد. هر قدر موریانه ای گرسنه تر باشد، از محتوای" معده اجتماع" خود کمتر به دیگران می دهد و در عوض ازعابرین، بیشتر خوراک هضم شده می گیرد. اگر موریانه ای که بسیار گرسنه است، با موریانه ای که گرسنه تر از خود او است برخورد نماید، بدون تأمل، قسمتی از غذای کمی که در معده دارد را به او می دهد. بدین طریق شرایط تغذیه در تمام کشور موریانه ها یکسان است. در جوار موریانه های سیر موریانه گرسنه ای وجود ندارد. در کشور آنها فقیر و ثروتمند نیست. آنها با این روش بسیار هوشمندانه و ساده، جامعه کاملی را بنا نهاده اند . به علاوه بد نیست بدانیم که تشکیلات جامعه مورچه ها و زنبورها هم همینطور است. منبع:تبیان کنترل تخصصی موریانه ها موريانه هايي كه به ساختمانها حمله مي كنند و به آنها آسيب وارد مي سازنند. از نظر اكولوژيكي در سه گروه قرار مي گيرند (Cress, D.C.and et al 1997) كه عبارتند از: 1- موريانه هاي زيرزميني (Subterranean termite) 2- موريانه هاي چوب خشك (Dry-Wood termite) 3- موريانه هاي چوب مرطوب(Moist-Wood termite) موريانه هاي زيرزميني: در ايران بيشتر خسارت وارد شده به بناها مربوط به موريانه هاي زيرزميني مي باشد. موريانه هاي زيرزميني متعلق به دو خانواده Termitidae و Hodotermitidea در ايران يافت مي شوند. لانه هاي موريانه هاي زيرزميني در درون هر خاكي كه بتوانند از آن رطوبت مورد نيازشان را به دست بياورند، قرار دارند.آنها ممكن است به هر چوبي كه در تماس مستقيم با خاك باشد، حمله كنند و اگر هيچ چوبي در تماس مستقيم با خاك نباشد موريانه ها مجراهاي گلي (گالريهاي سرپوشيده) را در شكاف هاي فونداسيون يا بر روي سطح بيروني بتون ايجاد مي كنند تا به چوبي كه چندين متر بالاتر از سطح خاك مي باشد، دسترسي پيدا كنند.   موريانه هاي زيرزميني به صورت گروهي در زير خاك زندگي مي كنند كه اين گروههاي درهم آميخته به عنوان كلني شناخته مي شوند. كلني از آشيانه ها و جايگاههاي متعدد تشكيل شده اند و به وسيله گالريهاي سرپوشيده به هم وصل مي شوند. ابعاد كلني متغير است، كلني هاي بزرگ از صدها هزار تا ميليونها كلني منفرد تشكيل شده اندو ناحيه اي بيش از نيم هكتار را اشغال مي كنند. كلني هاي كوچكترممكن است كمتر از ده هزار كلني منفرد را دارا باشند و وسعت آنها بزرگتر از يك اتاق خواب نيست. در نواحي مسكوني كلني يا كلني هاي عامل خرابي ممكن است در حياط همسايه و يا در زير خانه آلوده قرار داشته باشند ساختار كلني موريانه هاي زيرزميني : كلني موريانه اي زيرزميني انواع مختلف يا طبقات اجتماعي مختلف دارد. هر طبقه براي انجام كار يا كار هاي خاصي تخصص پيدا كرده است. موريانه هاي زيرزميني داراي سه طبقه كارگر، سرباز و مولدين هستند Teyloor, T. 2000)). موريانه هاي كارگر حشرات كرم رنگ تا سفيد رنگ، بدون بال و نابينا هستند و آنها دركلني بيشترين تعداد را دارا هستند. بدن آنها خيلي نرم است و در معرض هوا خشك مي شود.(در اثر تلف شدن آب بدن) كار اصلي كلني بر عهده كارگرهاست.آنها مجراهاي حفاظتي را با استفاده از ذرات خاك و مدفوع به عنوان مسير عبور از لانه به منبع غذا درست مي كنند، چوب را پيدا مي كنند و مي خورند، راهروهاي سرپوشيده (گالريها) را حفاظت مي كنند و هر گونه شكستگي در اين مجراها را با مواد مشابه ترميم مي كنند، به پادشاه، ملكه و سربازها غذا مي دهند. كارگرها در مدت يكسال بالغ مي شوندو 3تا 5 سال زنده مي مانند. سربازها كاملا" بزرگ شده، سياه، سرهاي قرمز مايل به قهوه اي و آرواره هاي شمشير مانند دارند. تعداد سربازها در كلني نسبتا" كم است و كار پاسداري از كلني در برابر مهاجمان كه عمدتا" مورچه ها هستند را بر عهده دارند . سربازها به قدري تخصص يافته هستندكه خودشان نمي توانندغذا بخورند و از اين رو بوسيله كارگرها تغذيه مي شوند. سربازها در ظرف يك سال بالغ مي شوند و 3 تا 5 سال زنده مي مانند. موريانه هاي مولد دو نوع اوليه و ثانويه دارند. مولدين اوليه بال دارند و در كلني ها بالغ ( 3 تا 5 ساله و مسن تر ) توليد مي شوند. رنگ آنها تيره، اندام هاي پهن شده و چشم هاي بزرگ دارند. دو جفت بالشان از نظر طول برابر، وباريك هستند. مولدين اوليه در يك روز گرم در ماههاي اسفند و فروردين از كلني خارج مي شوند. پرواز گروه پراكندگي و انتشار موريانه ها در يك مسير پرواز است و معمولا" در پرواز گروهي تعداد مولدين نر وماده برابر است. همزمان با افتادن موريانه ها بر روي زمين بعد از يك پرواز كوتاه، بالهايشان مي ريزد نرها و ماده ها جفت مي شوند و شروع به حفر گودال براي يك ايجاد كلني جديد مي كنند. مولدين ثانويه تحت شرايط خاصي در كلني در حال رشد توليد مي شوند. مولدين ثانويه نيز داراي هر دو نوع نر وماده هستند ولي بدون بال مي باشند.مولدين ماده ثانويه مكمل توليد تخم ملكه اوليه هستند. مولدين ثانويه توانايي حضور در درون ساختمان را دارند خسارت موريانه زيرزميني به ساختمان بنا: گاهي اوقات موريانه هاي كارگر در طي جستجوي مداوم شان براي يافتن غذا به چوب و ساير مواد سلولزي درون ساختمان برخورد مي كنند.   چوب عمدتا" از سلولز تشكيل شده كه سلولز زنجيره پيجيده اي بزرگي از مولكولهاي شيميايي نسبتا" ساده است. حيوانات كمي اندام لازم براي شكستن شيميايي سلولز به مواد كوچكتر و مواد غذايي قابل استفاده را دارند.   موريانه ها با داشتن پروتوزوآها در روده عقبي شان اين كار را انجام مي دهند. اين پروتوزوآها سلولز را به فراورده هايي كه موريانه ها مي توانند آنها را هضم كنند، مي شكنند. اگر اين پروتوزوآها حذف شوند، نهايتا" موريانه ها از گرسنگي خواهند مرد   هرگاه يك محل تغذيه مناسب پيدا شود كارگرها يك بوي غيرقابل مشاهده را براي جلب توجه ي موريانه هاي ديگر به ساختمان توليد مي كنند. حملات موريانه هاي زيرزميني مي تواند سالها ناشناخته بماند و در پشت ديواره ها، پوشش هاي كف و ساير موانع پنهان شده، باقي بماند و با گذشت زمان مي تواند باعث آسيب چشمگيري شود. موريانه هاي كارگر با ساختن گالريها وتغذيه از چوب و ساير مواد سلولزي موجود در ساختمان در مدت زمان كوتاهي باعث وارد شدن خسارات شديدي به ساختمان مي شوند.خسارتهايي كه در شكل هاي زير نشان داده شده در مدت زماني كمتر از 12 ساعت ايجاد شده است و به گونه اي آرام وبي صدا بوده كه صاحبخانه به هيچ وجه متوجه حضور موريانه ها نشده است.اگر حوادث مشابه در مورد مبلمان وساير وسايل خانه اتفاق بيفتد، ديرتر متوجه حضور موريانه ها شده وخسارت آنها چشم گير خواهد بود. ماهيت مرموز و عادت جستجوگري شديد اين حشرات چالشي در تلاش هاي كنترل ايجاد مي كند معمولا" موريانه ها در ساختمان به آرامي وبي سرصدا ظاهر مي شوند و به چوب و ساير مواد سلولزي مانند كتاب، مقوا و غيره حمله مي كنند، بدون آنكه ما متوجه حضور آنها شويم. اهميت اقتصادي موريانه هاي زيرزميني: خسارتي كه موريانه ها به ساختمانها وارد مي سازند، چشمگير است.ميزان خسارت آنها در ايالات متحده آمريكا بيش از سه بيليون دلار برآورد مي شود. كه اين برآوردها با توجه به هر منطقه فرق مي كندحداقل هشتاد درصد اين خسارتها مربوط به موريانه هاي زيرزميني و كمتر از بيست درصد خسارت مربوط به موريانه هاي چوب خشك مي باشد .ميزان خسارت موريانه در استراليا در سال حدود صد ميليون دلار برآورد شده و حدود بيست ميليون دلار نيز هزينه مواد شيميايي است كه براي كنترل موريانه در اين كشور به كار مي روند. به نظر مي رسد كه ميزان خسارت موريانه در ايران بسيار بيشتر از ساير كشورها باشد زيرا اكثر مناطق ايران آب و هواي گرم وخشك دارند كه در اين مناطق موريانه ها گسترش زيادي دارند و موريانه هاي مناطق گرمسيري از نظر ميزان تغذيه حريص تر مي باشند و ميل شديدي به تخريب چوب و ساير مواد سلولزي دارند . بويژه در شهرهايي مانند يزد، اصفهان، كرمان و اهواز موريانه هاي زيرزميني گسترش زيادي دارند و باعث خسارات زيادي در ساختمان ها مي شوند. در شهر يزد تقريبا" اكثر بناهاي خشتي و بناهاي تاريخي مورد حمله موريانه هاي زير زميني قرار گرفته اند و خسارات زيادي به آنها وارد شده است. خانه هاي ساخته شده از آجر و سيمان نيز در شهر يزد به ميزان زيادي مورد حمله موريانه قرار گرفته اند و خسارات زيادي به آنها وارد شده است و به ساختارهاي چوبي و ساير وسايل خانه مانند مبلمان، كتابها و غيره خسارت زيادي وارد شده است. با توجه به ارزش زياد بعضي از وسايل خانه مانند مبلمان، قابهاي عكس، كتابها و حساس بودن آنها نسبت به حمله موريانه ها و مرموز بودن حمله موريانه ها كنترل موريانه در خانه ها الزامي مي باشد. 
برچسب‌ها: فروش, تهیه, تولید, ارسال, انواع
[ سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

  دنیای شته ها اگر شما در باغچه منزلتان بوته گلی داشته باشید ، شاید متوجه حشرات ریزی که روی سطح بعضی از آنها وجود دارند شده باشید .   این حشرات شته هستند ، بدن شته ها شفاف و درخشان است و دارای دهان نوک تیزی هستند ، گاهی تعداد آنها به حدی زیاد است گه روی غنچه ها را کاملا می پوشانند . آنها کاملا بی آزار به نظر می رسند اما در واقع از بوته گل مخصوصا گل سرخ تغذیه می کنند . شته ها دهان نوک تیز خود را در گیاه فرو کرده و شیره گیاه را می مکند .   گاهی غنچه ها آنقدر مقاومت ندارند و پژمرده می شوند . در فصل بهار تعداد اندکی از شته ها دارای بال هستند و قادرند پرواز کنند ، و روی بوته گل مناسب دیگری بنشینند و از آن گیاه تغذیه کرده و آنجا تخم ریزی کنند . سپس نسل دیگری از شته ها از تخم بیرون آمده و شروع به تغذیه از گیاه می کنند و به این ترتیب در همه جای باغچه پراکنده می شوند .   شته ها به عنوان دشمن گل ها عمل می کنند ، ولی آنها نیز دشمنی طبیعی به نام کفشدوزک دارند .   کفشدوزک ها سوسک های مسطح یا گردی هستند که دارای رنگ های متفاوتی از نارنجی کمرنگ گرفته تا قرمز با نقاط تیره هستند .   اگر با دقت به کفشدوزک ها نگاه کنید متوجه یک جفت بال ظریف می شوید که بال های پرواز کفشدوزک هستند .   آنها در زمستان به علت سرمای زیاد و در تابستان به علت گرمای زیاد مخفی می شوند و در بهار که شته های زیادی وجود دارد روی بوته های گل دیده می شوند .   کفشدوزک ها می توانند شته های زیادی را بخورند ، و در واقع به اندازه ای به خوردن شته ها علاقه مندند که بعضی از کشورها برای کنترل حشراتی که به محصولاتشان آسیب می رسانند از آنها استفاده می کنند .   شته ها در میان حشرات دوستانی نیز دارند ، و آنها مورچه ها هستند ، از دنباله های شته ها قطرات مایع چسبناک و معطری خارج می شود که نوعی ماده شیرین و چسبنده است که در برگ یا ساقه ی برخی از گیاهان یافت می شود و مورچه ها به حدی این ماده شیرین را دوست دارند که شته ها را دنبال می کنند و حتی تخم شته ها را به لانه هایشان حمل کرده و تا وقتی نوزادان از تخم بیرون می آیند از آنها مراقبت می کنند . در واقع مورچه ها شته ها را پرورش می دهند ، همانطور که ما مرغ ها و گاوها را پرورش می دهیم . منبع:oloom4u.blogfa.com این آفت به رنگ های قرمز ، سیاه ،قهوه ای و سبز دیده می شود که دارای خرطوم بوده و از شیره نبات تغذیه می کنند .   شته ها از جوانه ، غنچه ، میوه ، تنه و شاخ و برگ تغذیه نموده و به نبات آسیب می رسانند شته انواع مختلف دارد بنام های شته خالدار هلو ، شته گلابی ، شته مومی سیب ، شته سبز سیب ، شته زرد آلو و شته انار . مبارزه با شته باید به موقع صورت گیرد تا کاملا" اثر بخش باشد اکثر مردم تقریبا" می توانند این نوع آفت زدگی را تشخیص داده و به محض بروز با آن مبارزه نمایند .   توجه شود که در تمام سمپاشی های درختان میوه که در بهار صورت می گیرد باید حداقل ٣/٢ گلهای میوه ریخته شده باشند زیرا اگر صبر نمایند تا تمامی گل ها ریخته و سپس سمپاشی کنند آفت حمله نموده و صدمه وارد خواهد ساخت بنابراین ٣/١ گل ها زائد است که در اثر سمپاشی از بین می روند و ایرادی متصور نیست چنانچه پس از سمپاشی اول تمام قسمت های درخت از وجود این آفت پاک شد نیازی به سمپاشی بعدی نخواهد بود و الا به فاصله هر 20 روز دو نوبت دیگر سمپاشی باید تکرار گردد شته های کشنده در روی درخت مشخص اند و اگر شته های جانداری مشاهده شدند همان طور که گفته شد سمپاشی تجدید می شود .   می توانیم با سموم فسفره از قبیل مالاتیون به نسبت 5/2 در 1000 لیتر آب یا دیازینون 60 درصد به نسبت 5/1 در هزار لیتر آب سمپاشی نماییم .  منبع:گروه کشاورزی
برچسب‌ها: فروش, تهیه, تولید, ارسال, انواع
[ سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]
<< مطالب جدیدتر    ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هر سئوالی از طبیعت جواب آن نزد ماست
با پرداخت هزینه مشاوره میتوانید برای ایجاد انواع پرورشهای جدید و صنایع کوچک و مشاغل جدید و زود بازده در زمینه های تخصصی کشاورزی.جانوری.برای سرمایه گذاری اندک و کسب درامد در زمینه های معرفی شده جدید تماس بگیرید{البته برای خیلی از مشاغل جدیدی که در وبلاگ ما نیست میتوانید هزینه مشاوره بدهید و مشاغل جدید را دریافت نمایید} توضیح و مشاوره در مورد مشاغل جدید در ایران در محیط های خانگی و کارگاهی و صنعتی برای اشتغال زایی و کسب درامد هدف اولیه ما ایجاد اشتغال میباشد

تلفن تماس:
09306131008
ایمیل:
antidote2014@gmail.com
محصولات و خدمات مشاوره ای در زمینه:
پرورش وزغ.پرورش قورباغه.پرورش قارچ.پرورش انواع گیاهان.پرورش تخصصی جلبک.پرورش حشرات.عنکبوت. تولیدانواع تله برای حیوانات اهلی.تولید انواع روغن های گیاهی و فاورده های گیاهی منطبق با کشورهای مدرن,پرورش انواع ماهی های زینتی و خوراکی برای مقاصد صادرات

برای رشته های کشاورزی ,زراعت,گیاه شناسان و گیاه پزشکان:

اوکالیپتوس خشک و تر وپودر اکالیپتوس و
عصاره جلبک دریایی،جلبک قهوه‌ای ,انواع جلبک های سبز
تهیه قارچ ترافل و دنبلانtruffle,انواع کاکتوس,هندوانه ابوجهل.جلبک های دریایی
انواع حشرات,افات

فروش اطلاعات پرورش سگ و گربه نژادهای خالص
سگ های شکاری سگهای نگهبان و نگهداری و پرورش خرگوشهای وارداتی
اطلاعات اموزش سگ و گربه
فروش انواع ملخ,فروش انواع سوسکها
اسلاید هاو لام های متنوع از حشرات
فروش انواع قورباغه ها و دوزیستان پرورش داده شده
انواع موش‌های بیابانی تکثیر شده انواع موشها و رت های ازمایشگاهی ،انواع خفاشهای در اسارت تکثیر شده اتاله,در الکل,زنده انواع پروانه ها /کرم شبتاب و ...

برای محققین و طبیعت گردان:
روش تهیه اسکلت جانوران,تله پرندگان اهلی,فروش.,تله گربه,فروش خرگوش ,فروش تله پرندگان اهلی,تله زنبور های وحشی,

با ماو کارشناساس ما تماس بگیرید
09306131008

در قسمت عناوین مطالب بالای وبلاگ چند هزار مقاله موجود است

هر سئوالی در مورد مشاغل جدید دارید یا حل ایرادات کار جدیدی خود,جواب آن نزد ماست
اگر فکر میکنید طرحی جدید دارید که نو میباشد و در مورد پیاده سازی آن مشکل دارید برای ایراد یابی قبل از سرمایه گذاری و ارایه نکاتی طلایی در هر زمینه از تخصص کارشناسان ما بهره مند شوید
تلفن تماس:
09306131008
ایمیل:
antidote2014@gmail.com
موضوعات وب
برچسب‌ها وب
تهیه (3673)
فروش (3623)
انواع (2999)
تولید (2977)
ارسال (2685)
پرورش (731)
وسایل (526)
روش (456)
اموزش (410)
عکس (360)
کتاب (349)
ویژگی (264)
خرید (198)
گیاه (145)
حشرات (139)
گونه (132)
کنترل (124)
عقرب (108)
حشره (102)
کاشت (86)
شاخک (80)
مار (73)
نوع (69)
کبرا (68)
تور (67)
کشت (64)
جلبک (63)
سم (62)
سمی (60)
بَت (59)
افعی (59)
بَط (59)
بذر (54)
سوسک (53)
طلحه (53)
یله (53)
شستن (48)
ساخت (47)
گندم (46)
موش (44)
خاک (43)
ماهی (43)
زهر (42)
کژدم (42)
سر (42)
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت