فروش,تهیه,مشاوره طرحهای 09306131008
طرح های قورباغه.طرح قارچ.پرورش عقرب.تکثیرانواع گیاهان وجلبک.پرورش حشراتو بندپایان,انواع تله 
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

  دگرديسی يا استحاله يا متامورفوس ( Metamorphosis):

 دگرديسی يا Metamorphosis، چرخه زندگی در يك جانوره، كه در بسياری بی¬مُهرگان و مهره¬دارانی نظير ماهی¬ها، دوزيستان و حتی خزندگان به اشكال گوناگون ديده ميشه. به عبارت ديگر، تغييراتی كه هنگام رشد در شكل جانور صورت ميگيره، كه هم از نظر مورفولوژيكی يا ريختی و هم از نظر فيزيولوژيكی يا عملكرد اعضای مختلف بدن متجليه، دگرديسی نام دارد. اين فرآيند ارتباط مستقيم و تنگاتنگی با ميزان سوخت و ساز يا متابوليسم، دمای محيط، مقدار تغذيه و سرعت رشد جانور داره، كه البته برای ما مشهود و محسوس نيست. در حشرات تغيير شكل و حالت، نقش مهمی در موفقيت و فراوانی اونها داره.

 هر جانور دارای متامورفوس، در هر مرحله از چرخه زندگی خودش ويژگی های خاصی داره كه از تخم شروع ميشه و در مرحله بلوغ به سرانجام ميرسه؛ پس در هر مرحله نيازهای زيستی و متابوليكی خاصی رو می¬طلبه و متعاقب اين از منابع مختلف غذايی استفاده ميشه. همين كه من اشاره ميكنم حشرات موفق¬ترين جانوران در تاريخ كره زمين هستن و 80% كل گونه¬های جانوری متعلق به حشراته، از دگرديسی نشأت می¬گيره. ببيش از 90% بندپايان دارای دگرديسی هستن از سخت¬پوستان گرفته تا حشرات؛ نوع اين فرآيند در هر گروهی متفاوته. مثلاً در سخت پوستان، دگرديسی به صورت دوره¬های پوست اندازی وجود داره يا در دوزيستان بعد از ورود لارو يا نوزاد آبشش¬دار به مرحله بلوغ، يك يا چند تغيير متابوليكی به صورت پوست اندازی رُخ ميده. . به كار بردن لفظ دگرديسی برای غير از رده حشرات، مرسوم نيست؛ در واقع پوست اندازی واژه بهتريه و مراحلی كه در دگرديسی يك حشره ديده ميشه، برای مهره¬داران به خصوص نمود نداره. در بعضی سوسمارها، كروكوديل¬ها و مارها به خصوص، پوست اندازی¬هايی به اقتضای سرعت رشد و ميزان فعاليت وجود داره كه ضامن بقا و سلامتی اونهاست. شكل ظاهری حشراتی كه دگرديسی ندارن از تولد تا مرگ عوض نميشه. برعكس در هر بار پوست اندازی ( Ecdysis)، شكل و اندازه حشراتی كه دگرديسی دارن تغيير ميكنه.

 

به دليل اينكه پوست حشرات سخته و به اسكلت سخت خارجی معروفه، اين پوسته مانع از رشد ميشه؛ لذا بعد از اينكه نوزاد حشرات مدتی تغذيه كردن و وزنشون كمی زياد شد، نيازه كه از ظرف پوست قديمی خارج بشن تا عمل رشد صورت بگيره؛ رشد جانور در فاصله¬ی بين خارج شدن از پوسته قديمیه كه البته مدت زمان محدودی هم هست، صورت ميگيره. حالا، تحت تأثير هورمن¬ها پوست جديد، نازك و قابل انعطافی توسط سلول¬های زيرپوستی يا آندودرم به سطح بدن نوزاد ترشح ميشه _ برای درك بهتر مثال: يعنی يه فرآيندی شبيه پوست يك آدم كه لايه های زنده و جديد پوست، در حال جايگزينی با لايه¬های مرده¬اند يا ترشح عرق به سطح بدن توسط غدد عرقی _ پوست ضخيم و قديمی، به مرور بر اثر فشار خون، هوا و حركت و تغيير حجم ماهيچه¬های بدن كه ناشی از تنفسه، شكافته و از تمامی اعضای سطح بدن جدا میشه. پس فُرم جديد حشره با پوست نرمی كه ميتونه سريعاً رشد بكنه، از پوست قديم خارج ميشه؛ بنابراين رشد ابعاد جانور دارای دگرديسی در طول زندگيش در فواصل پوست اندازی¬ها صورت ميگيره. هر جانوری اگر بخواد پوست بندازه، در يك نقطه متوقف ميشه تا اين عمل انجام بشه.

تعداد پوست اندازی در هر جانوری متفاوته؛ ببينيد مثلاً اين تفاوت در حشرات از 1 تا 50 مرتبه هست. عموم حشرات در مسير رسيدن به بلوغ، بين 4 تا 10 بار پوست اندازی ميكنن. بر حسب طرز رشد، در بين حشرات 2 نوع دگرديسی ديده ميشه:

 

 

دگرديسی ناقص يا تدريجی ( Hemimetabolism): ملخ¬ها، سوسری¬ها، سنجاقك¬ها، شپش¬ها، ساس¬ها و ... كه جزو حشرات رديف پايين از نظر تكاملی هستن، پس از هر پوست اندازی ابعاد بدن و جوانه بالشان مقداری رشد ميكنه؛ در اين حشرات كه نوزاد ظاهراً شبيه حشره بالغه، دگرديسی تدريجی خواهد بود. ترتيب مراحل در اينها به اين صورته:

 

1.تخم

 

2. نمف يا پوره

 

3. شكل بالغ؛

 

پس 3 مرحله داره

 

 

 

دگرديسی كامل ( Holometabolism): مگس¬ها، زنبورها، پروانه¬ها، سوسك¬ها و ... كه تكامل يافته¬تر از انواع بالايیند، از تخم نوزاد كرمی شكلی به نام لارو يا كرمينه ( Larvae) به وجود مياد؛ اين لارو چندين بار پوست اندازی، و به تدريج رشد ميكنه. در اين حشرات، شكل نوزاد و شفيره با حشره بالغ تفاوت زيادی داره. ترتيب مراحل دگرديسی كامل به اين صورته:

 

1. تخم

 

2. لارو

 

3. شفيره

 

4. فرد بالغ

 

پس 4 مرحله داره

 

در يك پروانه، لارو قبل از تبديل به حشره بالغ، معمولاً به حالت غير فعالی به نام شفيره يا پيلگی ( Pupa) در مياد و پيله رو با تارهای دهانش ميبافه و در اون به شفيره تبديل ميشه يعنی موجودی كه درون پيله وجود داره، شفيره نام داره و اين مرحله به شفيرگی يا پيلگی معروفه. دگرديسی در هر حشره يا بهتر بگم جانور دارای استحاله، متفاوته و قانونی نداره. دگرديسی به ترتيب زمانی و تكاملی شامل مراحل زيره كه بسته به نوع حشره، بعضی مراحل درش ديده ميشه و بعضی ديگه نه:

 

تخم ( Egg): در همه حشرات جز شته¬ها. تخم همه حشرات هر ساله بهار تفريخ يا Hatch ميشه ( خروج نوزاد از تخم).

 

لارو يا كرمينه ( Larvae): در حشرات با دگرديسی كامل؛ كه به جانور خارج شده از تخم اطلاق ميشه. تغذيه لارو پس از خروج از تخم از پوسته تخم يا كوريونه كه منبع غنی از پروتيين.

 

نمف يا پوره ( Nymph): حشره در اين مرحله دارای اندام حركتی است ولی اعضای بدن هنوز تمايز نيافته و رشد نكرده¬اند. اين مرحله تنها در حشرات با دگرديسی ناقص مشاهده ميشه و معادل مرحله لاروی در حشرات با دگرديسی كامل است.

 

شفيره و پيلگی ( Pupa): تنها در حشرات با دگرديسی كامل

 

شكل بالغ ( Adult): مشترك در همه حشرات

 

دقت داشته باشيم كه پوست اندازی رو با كلمات بالا قاطی نكنيم؛ پوست اندازی يك عمله ولی اسامی فوق، هر يك شكل و حالت خاصی از موجود در مراحل دگرديسيه.

 

دوره¬های بين پوست اندازی رو اينستار يا سن ( Instar) ميگن؛ مثلاً يك حشره مثل مگس سركه كه لاروش 3 بار پوست اندازی ميكنه، 3 اينستار داره. همچنين اونهايی كه مرحله نمفی يا پورگی دارن، بعد از اولين پوست اندازی گفته ميشه پوره سن 1، بعد از پوست اندازی پوره سن 1، شاهد پوره سن 2 خواهيم بود و بستگی به دفعات پوست اندازی نمف يا پوره، در هر مرحله برای موجود سن كه در واقع تعداد دفعات پوست اندازی تعيين ميشه.

 

 

 

رده حشرات، راسته Odonata، ( طياره مانندها و سنجاقك ها):

 

رده حشرات در يك پله بالاتر از اون 29 راسته، دارای 3 زير رده هست؛ شامل زير رده بی بالان ( Apterygota)، بالداران با دگرديسی ناقص يا تدريجی ( Pterygota)، و سوم زير رده بالداران با دگرديسی كامل ( Endopterygota) كه حشرات بی بال 4 راسته و حشرات بالدار كلاً 25 راسته رو تشكيل ميدن. خُب زير رده حشرات بالدار بر اساس فُرم دگرديسی هم اشاره كردم به دو گروه بالداران با دگرديسی ناقص و بالدارن با دگرديسی كامل تقسيم ميشن. نوشته بهزاد زادهوش

 

اما در سنجاقك ها و آسيابك ها، خروج نوزاد از تخم به صورت پورگی يا نمفیه، برای تخم ريزی به آب نيازه و همين دليلی بر مشاهده اين حشرات در نواحی نزديك به آبه. سنجاقك ها و آسيابك ها نه تنها هيچ ضرری برای آدمی ندارن بلكه از طريق مصرف حشرات موذی مثل پشه ها و مگس ها، به حال ما مفيدند. راسته Odonata، به 2 زير راسته تقسيم ميشه كه اعضای هر دو زير راسته كاملاً به هم شبيهند:

 

 

1. زير راسته ( Anisoptera)، شامل سنجاقك ها يا Dragonflies

 

هر دو نر هستند به دليل زائده گيره مانند انتهای شكم

 

2. زير راسته ( Zygoptera)، شامل آسيابك ها يا طياره مانندها يا Damselflies

 

 

 

هر دو زير راسته رو عموماً با نام سنجاقك صدا ميكنيم ولی بايد بدونيم كه تفاوت هايی هم وجود داره؛ سنجاقك ها از آسيابك ها بزرگترند و روزها پرواز ميكنن؛ چشم های بسيار درشتی دارن و البته با اشتهای بسيار زياد؛ نوشته بهزاد زادهوش، Anobanini.net

 

برعكس آسيابك ها كوچك ترند، فعاليت پروازی و تغذيه ای كمتری دارن و چشم های مركب كوچك تره. به اضافه اينكه اينها بيشتر غروب پروازند و كنار آبگيرها بيشتر ديده ميشن. بال ها سوار بر بدنه و هر 4 بال در اينها به يك اندازست ولی در سنجاقك ها، بالها پهن و گسترده هستن و 2 بال پشتی پهن تر و بزرگتره.

 

 

 

تعداد بندهای شكم همشون 10 عدده كه البته نرها در روی مفصل دهم شكم يك جفت زائده قلاب مانند دارن. نرها قبل از جفت گيری اسپرم ها رو از سوراخ تناسلی به دستگاه مخصوص جفت گيری كه در مفصل دوم وسوم شكمه، انتقال ميدن. بعد از اين عمل ( انتقال اسپرم) نر به جستجوی ماده ميگرده. بعد از پيدا كردن ماده، حشره نر زائده قلاب مانند خودش رو كه در انتهای شكم قرار داره به گردن ماده گره ميزنه و بعد از مدتی ماده شكم خودش رو به صورت حلقه ای درمياره تا اسپرم های نر رو از مفصل دوم شكم جمع بكنه؛ اين شد جفت گيری ( Mating) اين حشرات.

 

در سنجاقك:

 

در آسيابك:

 

 

سنجاقك ها و آسيابك ها تخم ها رو در آبهای راكد كه گياه درش رشد كرده، قرار ميدن. پوره ها در آب به وسيله صفحات برانشی يا آبشش انتهای شكم تنفس ميكنن. و البته پوره يا نمف، مثل فُرم بالغ شكارچيه و گوشت خوار با اشتهای نسبتاً زياد. طول زندگی پوره در آب برحسب مقدار حرارت و ميزان و نوع غذايی كه ميخوره برای گونه های مختلف متفاوته؛ ولی معمولاً، يك تا پنج سال در آب به سر ميبرن. در اوايل بهار بعد از 10 تا 15 مرتبه پوست اندازی پوره بالغ از گياهان آبزی بالا ميره و در قسمت خارج از آب گياه، پوست پورگی رو ميشكافه و نهايتاً پس از خشك شدن بال ها به پرواز در خواهد اومد. اما يك نكته درباره كليد شناسايی اين حشرات، و اونهم اينكه اينها از طريق شكل رگبال ها شناسايی ميشن. سنجاقك ها ميتونن از نواحى مرطوب و نزديك به آب دور بشن به خاطر اينكه تيز پروازترند و دليل ديدن سنجاقك وسط كوير لوت و كلوت ها، به همين خاطره.

 

توانايی منحصر به فرد سنجاقك ها در حركت مجزای هر يك از بال ها:

 

 

 

....

هم در آسيابك و هم در سنجاقك، پاها به درد راه رفتن مثل ساير حشرات نميخوره و بيشتر كاری كه ازش ميكشن، قاپيدن شكار و گرفتن اون با پاها در هواست. سنجاقك ها از نظر ساختار فيزيكی طوری شكل گرفتن، كه ميتونن تا 90 كيلومتر در ساعت هم بال بزنن پس در دنيای حشرات جزو سريع ترينها هستن ولی آسيابك اين طور نيست؛ پس چون سنجاقك ها تيز پروازترند، ميتونن حركت های زيادی داشته باشن. ، 2 فصل برای بيشتر جانوران برای جفت گيری اهميت داره يكی بهار و ديگری پاييز. برای توليدمثل يا همون زادآوری، بايد بسته به نوع جانور زمان طوری انتخاب بشه كه تولد نوزاد با خوش فصلی يا شرايط مساعد همراه باشه.

 

 

آسيابك ماده ( Female Damselfly)

 

جدول رده بندی

منبع: Anobanini.net

 

 

 

بی مُهرگان، معرفی شاخه نرم تنان و برخی رده ها در ايران علوم جانوری

 

 

عنايت كنيد، شاخه نرم تنان از نظر تكاملی بسيار ابتدايی هستن و از نظر اشتقاق، نيای اونها رو گروهی از كرم های پهن مد نظر قرار دادن؛ اين شاخه مهم كه برای خود من بسی گُنگ بود از چند رده اصلی تشكيل شده كه در حد عمومی به معرفی اونها ميپردازم.

اولاً سطح بدن همه نرم تنان از پوششی به نام گوشته تشكيل شده كه بهش پوسته هم ميگن. اين پوسته ترشح كننده صدف در رده هاييه كه اين ساختار رو دارن مثل حلزون ها، ناوپايان و دوكفه ای ها كه در بين مردم به صدف شهرت دارن. گوشته يك حفره مشخص هم جهت تنفس جلدی يا پوستی و دفع هم داره. نرم تنان مثل بيشتر بی مُهرگان خون دارن، قلب دارن كه اين قلب از يك بطن و دو دهليز تشكيل شده و اين درحاليه كه در سفر قشم با باز كردن صدف يك دوكفه ای از هم، خون ريخته شده در دست من سبب تعجب يه سری از همسفران شده بود. رده هايی كه در محيط آبی زندگی ميكنن برانشی يا آبشش ( Gill) دارن و ساير رده هايی كه در خشكی ها به حيات ادامه ميدن دارای ساختارهای شش مانند ( Lung) هستند. توجه داشته باشيد كه در جانوران امعاء و احشاء يا اندام ها لزوماً به هم شبيه نيستن. عموم نرم تنان توليد مثل جنسی دارن و جدا جنس يعنی نر و ماده هستن. تخم گذارن و مراحل زندگی غير مستقيم يا استحاله ای ( دگرديسی) شكل دارن با دو مرحله لاروی شكل. چيزی بالغ بر 93000 گونه از اين جانوران شناسايی شده و جالبه كه 23% از جانوران دريايی رو گونه های نرم تنان شامل ميشه. تنوع رفتاری و زيستگاهی در اين ها بسيار وسيعه و از اين نظر مطالعه روی اونها بسيار دشوار و گيج كنندست.

 

 

 

اولين رده از اين موجودات، شكم پايانند كه 80% نرم تنان رو شامل ميشن. حلزون ها، حلزون های دريايی، حلزون های آب شيرين، ليسه ها و ليسه های دريايی، خرگوش های دريايی، پروانه های دريايی و صدف های كوهی همگی در اين رده جای دارن.

 

دومين رده بسيار مهم سرپايانند كه هشت پا يا اُختاپوس، اسكوييد، ماهی مركب، ناتيلوس و آمونيت در اين دسته جای دارن و تكامل يافته ترين نرم تنانند به نحوی كه هوش يك هشت پای اقيانوس اطلس با هوش يك گربه خانگی برابری ميكنه. باز جالبه كه بزرگ ترين بی مُهره ها در اين شاخه جای دارن يعنی اسكوييدهای عظيم الجثه 18 متری اعماق اقيانوس ها.

 

سومين رده مهم دوكفه ای ها يا تبرپايانند، شامل اسكالوپ ها ( گوش ماهی)، دوكفه ای ها، صدف های خوراكی يا اويسترها و

اولين رده از اين موجودات، شكم پايانند

 

 

كه 80% نرم تنان رو شامل ميشن. حلزون ها، حلزون های دريايی، حلزون های آب شيرين، ليسه ها و ليسه های دريايی، خرگوش های دريايی، پروانه های دريايی و صدف های كوهی همگی در اين رده جای دارن. تاكسونومی و رده بندی در اين گروه مدام در حال تغييره و لذا من روی رده بندی صحبت نميكنم، رده بندی قديمی، رده بندی يال 2005 بوكت و روكروی و رده بندی 2010 جارگر كه هنوز طبقه بندی مشخصی نداره واقعاً آزار دهندست. ما در همين حد كه بدونيم شكم پايان ( Gastropods) چه چيزهايی هستن، كفايت ميكنه. جانوران زير شكم پا هستن:

 

حلزون ها ( Snails)

 

ليسه ها ( Slugs)

 

حلزون های دريايی ( Sea Snails)

 

ليسه های دريايی ( Sea Slugs)

 

خرگوش های دريايی ( Sea Hares)

 

پروانه دريايی يا بال پايان ( Sea Butterflies)

 

فرشته های دريای يا بال پايان بی صدف ( Sea Angels)

 

صدف های صخره ای Limpets

 

You can see links before reply

 

You can see links before reply

 

You can see links before reply

 

You can see links before reply

 

1. راسته جلو آبششيان ( Prosobranchia):

 

ساده ترين شكم پايان كه حلزون های دريايی ( Sea Snails) جزو اين دسته اند.

 

2. راسته عقب آبششيان ( Opisthobranchia):

 

اين گروه كه از جلو آبششيان مشتق شدن، كه چند زيرراسته مه رو شامل ميشن:

ليسه های دريايی ( Nudibranchia)، زيرراسته فرشته های دريايی (Gymnosomata )، خرگوش های دريايی (Aplysiomorpha)، رو شامل ميشن. در دنيا تا به حال 3000 گونه ليسه دريايی كه به برهنه آبشش ها معروفند شناخته شده.

 

3. راسته شش داران (Pulmonata ):

 

شش داران نيز از جلو آبششيان مشتق گرديده اند. حلزون های آب شيرين ( Aquatic Snails)، حلزون های خشكی زی و ليسه های خشكی زی در اين زيررده جای دارن.

شكم پايان خشكی زی از طريق جلد و يا حفره گوشته كه نقش شش را بازی ميكند، تنفس ميكنند.

 

حلزون های خشكی زی كه به حلزون های باغی هم معروفن، طبق آناتومی كه ميبينيد، 2 جفت شاخك ( Tentancle) كه جفت اول كه نزديك به دهان قرار داره، نقش حسی ايفا ميكنه كه مخصوص دريافت حس شيمياييه و جفت دوم كه بلندتره و به شاخك های چشمی معروفه و دربردارنده دو چشم ساده كه برای ديد محدود مناسبه، مهم ترني اعضای حسی در اين جانورانه. تمام بدن هم به حس لامسه حساسه. درست به موازات چينه دان دو غده بزاقی وجود داره كه ترشحات اونها به قسمت جلويی مری راه پيدا ميكنه. اين غدد ترشح كننده موكوزی هستند كه تقريباً آبكی و حاموی آنزيم های متعدده. آنزم سيتاز كه قادر به هضم سلولزه، باعث ميشه گياه خورده شده به خوبی جذب بشه. هم ليسه ها و هم حلزون های خشكی زی گياه خوارند ( Herbivorius).

حلزون يك موجود دوجنسیه ( Hermaphridite) يعنی هم اندام نرينه و هم اندام مادينگی ( Ovotestis) رو داره. در عين حال علاوه بر خودباروری، ميتونن جفت گيری هم داشته باشن.

حركت اين جانوران در هوای تاريك و به صورت خزيدنه كه در هوای مرطوب صورت ميگيره. اگر رو روی يك شيشه قرار بديم، اثر حركاتش به صورت يك موج جلو رونده مشاهده ميشه كه اين ناشی از ترشح موكوز از غدد پايیه. در زمستان همين غدد پايی با ترشح سولفات كلسيم و كربنات كلسيم يك صفحه يا پرده محكم به نام اپی فراگم ( Epiphragm) ايجاد ميكنه كه دهانه ورودی صدف رو مسدود ميكنه و باعث ميشه آب بدن جانور از دست نره و از سرما محفوظ باشه؛ البته اين اپی فراگم منافذ بسيار ريزی داره كه باعث تبادل گازهای تنفسی ميشه.

 

 

 

 

ليسه های دريايی ( زيرراسته برهنه آبششيان Nudibranchia): اين موجودات كه به رنگين كمان های دريايی شهرت پيدا كردن، اولين بار توسط دكتر حميد رضايی رييس واحد تنوع زيستی مركز ملی اقيانوس شنياسی در ايران مورد توجه قرار گرفتن و اصلاً هدف من از نوشتن اين مقاله تمركز روی برهنه آبششيان بود. ديدن اين جانوران كه تا به حال 16 گونه ازشون توسط دكتر رضايی در خليج فارس به ثبت رسيده توفيق ميخواد كه من تا به حال در 22 غوصی كه انجام دادم، اين توفيق رو نداشتم. مقام ايران در دنيا از لحاظ تعدد گونه ای 42 ولی حدس زده ميشه در دريای عمان تعداد گونه ها به 72 برسه. پايگاه اينترنتی nudipixel.net، گونه ها رو شناسايی ميكنه. 3000 گونه در دنيا تاكنون شناسايی شده.

اين موجودات از نظر سنی بسيار قديمی هستن و اجداد حلزون مانند اونها پوسته صدفی رو كنار گذاشتن و حالا يك تكه گوشت و پوست و اندام هستن و به نرمی در كف دريا و سنگ فرش های مرجانی ميخزند. ليسه های دريايی كه به ظاهر بی دفاعند، به واسطه همين رنگ بندی خيره كننده از خود دفاع ميكنن؛ اين رنگ های زيبا در حين ايجاد خطر و تنش بيشتر ميشن و اين هارمونی رنگ ها برای صياد حكم زنگ خطر رو داره و با ديدن اين جانور از اون دوری ميكنه؛ علاوه بر رنگدانه های پوستی، با تغذيه از اسفنج های سمی و تبديل سم به ماده سمی ديگر با بو و مزه بد در بدن خود، باعث دور شدن صيادان ميشن. نام برهنه آبشش به قرار گرفتن آبشش ها در خارج از بدن و بر سطح عقبی پيكر برميگرده. چشم ها در ليسه ها به ريتم های شبانه روزی يعنی تاريكی و روشنی پاسخ ميده، مثل حلزون ها شاخك های دهانی محيط رو لمس ميكنن. اندام های رينوفوری هم به عنوان بينی علائم شيميايی دورن آب رو تشخيص ميدن. مثل حلزون ها، ليسه ها دوجنسی اند يعنی هم اندام نرينه و هم مادينه رو دارن و به همين دليل هم قدرت بارور شدن دارن و هم ميتونن ديگری رو بارور بكنن. ليسه های دريايی همگی گوشت خوارند و بر اساس رژيم غذاييشون تقسيم بندی ميشن؛ تغذيه كنندگان از بريوزوآ، تغذيه كنندگان از اسفنج ها، تغذيه كنندگان از هيدروييدها و تغذيه كنددگان از تخم ارگانيزم های متفاوت. اما خود برهنه آبششيان هم شكارچيانی از قبيل ستاره های دريايی، لاك پشت ها، بعضی خرچنگ ها، عنكبوت های دريايی و برخی ماهی ها دارن. افزون بر جثه بسيار كوچك چند سانتی، فعاليت شبانه و استتار بی نظير و تغيير رنگ در بين صخره ها و كف دريا سبب ميشه كه ديدنشون بسيار مشكل بشه؛ اما زمانی كه در حال تغذيه هستن و يا در خواب پس از غذا در شكاف ها هستن ميشه ديدشون كه همين زمان كوتاه باعث شده انسان نسل اين موجودات رو به خطر بندازه و اونها رو برای مصارف تزييناتی آكواريوم ها به دام بنداره. ماده شيميايی به نام ترپين ( Terpene) در سيستم دفاعی اونها خاصيت ضد سرطانی داره و در درمان تومورهای مغزی و مالاريا مؤثره؛ متأسفانه تخريب مرجان ها كه زيستگاه اين موجودات زيباست بر روی جمعيتشون اثر خيلی بدی گذاشته؛ دما و شوری زياد خليج فارس، آلودگی های نفتی و انسانی باعث مرگ و مير پلانكتونی ميشه و برای خيلی از موجودات و از جمله برهنه آبششيان استرس زاست. 

انواع صدف ها:

 

صدف ها رو بر اساس شكل نام گذاری ميكنن

 

رده سرپايان يا Cephlopoda

 

دومين رده بسيار مهم سرپايانند كه هشت پا يا اُختاپوس، اسكوييد، ماهی مركب، ناتيلوس و آمونيت در اين دسته جای دارن و تكامل يافته ترين نرم تنانند به نحوی كه هوش يك هشت پای اقيانوس اطلس با هوش يك گربه خانگی برابری ميكنه. باز جالبه كه بزرگ ترين بی مُهره ها در اين شاخه جای دارن يعنی اسكوييدهای عظيم الجثه 18 متری اعماق اقيانوس ها.

 

اين رده خود 3 زيررده را در بر دارد:

 

زيررده دو آبششيان يا Dibranchia

 

زيررده ناتيلوس ها يا Nautiloidea

 

زيررده آمونيت ها ( منقرض شده اند)

 

بنابراين به توضيح دو زيررده دو آبششيان و ناتيلوس ها خواهم پرداخت؛ همگی جزو بی مُرگان دريايی اند و بنابراين ساختار پيكر برای رفع نيازها در محيط آبی تكامل يافته.

 

1. زيررده دو آبشُشيان ( Dibranchia)

 

متشكل از معروف ترين سرپايان يعنی هشت پا يا اُختاپوس ( Octopus)، ماهی مركب ( Cuttlefish) و اسكوييد ( Squid)؛ كه از پيشرفته ترين و تكامل يافته ترين بی مُهره ها محسوب ميشن.

 

 

هشت پا يا اُختاپوس: 

 

جانورانی كه در بين همگی بی مُهره ها از بالاترين هوش برخوردارن با تقارن دو طرفه. هشت پا يك پوزه سخت شبيه نوك طوطی در مركز بازوها داره كه ورودی دهان جانوره؛ همون طور كه ميدونيم اينها نرم تن هستن و فاقد اسكلت داخلی و خارجی و لذا بدنی بسيار نرم و انعطاف پذير دارن كه همين بهشون اجازه ميده در شكاف ها و سوراخ های يك صخره دريايی مخفی بشن و به علاوه جريان آب هم صدمه ای بهشون وارد نكنه؛ تنها قسمت سخت پيكر هشت پا همون پوزه يا منقار دهانيه. محدوده زيستی و بهتر بگم زيستگاه يك هشت پا در دريا بسيار متنوعه به طوری كه اينها رو ميشه در آب های پلاژيكی، تپه های مرجانی و يا بستر درياها و اقيانوس ها ديد.

اختاپوس ها برای دفاع از خودشون در برابر شكارچيانی مثل مارماهيان موری و يا هامور ماهيان چندين تدبير دفاعی رومورد استفاده قرار ميدن:

 

پخش كردن جوهر يا مركب، تقليد از رنگ محيط و استتار، فرار سريع و ناگهانی، توانايی فوق العاده در اختفا و بدن بسيار نرم و انعطاف پذير؛ در دنيا قريب به 300 گونه مختلف هشت پا شناسايی شده. مشخصه مهم هشت پاها، دارا بودن هشت بازوی دارای بادكش يا فنجان های مكندس. وجه تمايز هشت پاها از اسكوييدها و ماهيان مركب، در دو شاخك تغذيه ايه كه در اينها ديده نميشه. يك هشت پای اقيانوس آرام، به طور ميانگين در هر بازو 240 بادكش داره و متوسط عمری معادل 3 سال با رژيم غذايی بسيار متنوع. نقش بادكش ها در اختاپوس، اسكوييد و ماهی مركب حس كردن بو و طعمه يعنی دارای گيرنده های شيميايی هستن. گفته ميشه در هر دوره تخم ريزی، مثل ماهيان مكانی رو برای تخم ريزی انتخاب و از اونها مراقبت ميكنن؛ تعداد تخم ها به 8000 هم ميرسه و دوره جنينی 7-8 ماهه كه در تمام طول اين مدت جنس ماده از تخم ها ثانيه به ثانيه مراقبت ميكنه تا حدی كه پس از تفريخ و خروج نوزاد چند ميليمتری، جان به جان آفرين تسليم ميكنه. يعنی اين رفتار و هوش سرشار در يك نرم تن و بی مُهره كه از نظر تكاملی بسيار پست تر از مهره داران هستن با گربه ها برابری ميكنه واقعاً شگفت انگيزه و واقعاً قابل تأمله.

-----------------------------------------------------------------

 

اسكوييدها:

اينها هم مثل ساير سرپايان، تقارن دو طرفه پيكری دارن كه اين پيكر متشكل از سه قسمت سر، گوشته و بازوهاست. در اين گروه از سرپايان و همچنين ماهيان مركب، ده بازو ديده ميشه كه هشت بازو به صورت دوتايی كنار هم مرتب شدن و 2 شاخك كه از اون هشت بازو بلندتره و در انتها گُرزی شكل و پهن شده، برای گرفتن شكار و تغذيه مورد استفاده قرار ميگيره؛ اسكوييدها شناگران بسيار ماهرين تا حدی كه در بعضی گونه ها ديده ديده ميشه به فواصل كوتاهی از آب ميپرن و پرواز ميكنن. بيشتر حجم بدن رو گوشته شامل ميشه كه دو باله شنا در طرفين اون كشيده شده و بايد بدونيم كه اين دو باله برخلاف ساير موجودات دريايی منبع اصلی حركت و جابه جايی نيست. پوست بدن از ماده ای به نام كروماتوفور ( رنگدانه های پوستی) پوشيده شده كه به جانور در تغيير رنگ و استتار محيطی به نحو مؤثری كمك ميكنه. نكته جالب ديگه اينكه سطح شكمی روشن تر از سطح پشتيه كه اين مهم باعث ميشه هم در برابر شكار و هم شكارچی مستتر جلوه داده بشن. در سطح شكمی حفره ای در گوشته ديده ميشه كه آبشش ها رو در بر داره.

در جلوی حفره گوشته، سيفون قرار داره كه هم در ماهی مركب، هم در اسكوييد و هم در هشت پا از اون برای حركت و جا به جايی استفاده ميشه؛ اين نيروی محركه پر قدرت به اين شكل ايجاد ميشه:

مكش آب به داخل حفره گوشته و با فشار خارج نمودن ناگهانی آب از سيفون؛ جهت سيفون متناسب با راستای حركت تغيير ميكنه و به همين خاطر جانور به هر سمتی كه بخواد ميتونه حركت بكنه؛ اين نوع حركت به انرژی زيادی نياز داره و بنابراين ميزان تغذيه جانوران فوق الذكر خيلی زياده؛ با وجود اين سرعت زياد، همگی شكارچيانی قهار محسوب ميشن. اسكوييدهای غول پيكر اعماق اقيانوس ها، شكار مورد علاقه نهنگ اسپرمه. ------------------------------------------------------------

 

ماهی مركب: تحقيقات اخير نشون داده كه پس از اختاپوس ها، اين گروه از سرپايان از هوش سرشاری برخوردارن؛ مركب ماهيان در مقايسه با تمامی بی مُهره ها، مغز بزرگ تری نسبت به جثه بدن دارن. حواسمون باشه برخلاف اسمشون، اينها ماهی نيستن بلكه نرم تن و بی مُهره هستن. وجه تسميه اينها يعنی ماهی مركب به دليل خارج كردن ماده قهوه ای رنگ از سيفون در حين تنش و خطره؛ لذا به اين گروه از سرپايان ماهی مركب يا سپيا گفته ميشه.

 

در اين گروه يك صدف داخلی كه به استخوان كاتل ( Cuttlebone) معروفه ديده ميشه؛ مردمك چشم در اينها به شكل W انگليسيه. باز اينا 8 بازو و 2 شاخك با اعضای مكنده دارن كه باهاش طعمه رو ميگيرن. ماهی مركب، اسكوييد و هشت پا همگی گوشت خوارند ( Carnivorous) و از نرم تنان كوچك تر، خرچنگ ها، ميگوها، ماهی، كرم ها تغذيه ميكنند و البته اوقاتی هم نوع خواری. خودشون طعمه و شكار مورد علاقه كوسه ها، دلفين ها، ماهی های بزرگ ميشن؛ خود ماهی مركب عموماً تا 2 سال عمر ميكنه

 

 

 

2. زيررده ناتيلوس ها يا Nautiloidea

 

 

ناتيلوس ها:

 

ناتيلوس ها از انواع جاندارانی محسوب ميشن كه به اصطلاح بهشون فسيل زنده ميگن؛ در اين گروه هم انواع زنده وجود داره هم انواع فسيل شده و منقرض يافته. طی ميليون ها سال بی هيچ تغييری باقی موندن و زندگی ميكنن. آمونيت های منقرض شده هم كه اشاره ای بهشون نكردم، شباهت زيادی با اين گروه داشتن. در آبهای آزاد تنها 6 گونه از اين جانوران شناسايی شده؛ ناتيلوس اسم كلوپ غواصی كه من توش آموزش ديدم و به علاوه اسم زير دريايی بوده كه ژول ورن در رمان 20000 فرسنگ زير دريا نوشته.

در آبهای ايران هيچ خطری از جانب اسكوييد و هشت پا ما رو تهديد نميكنه. از دوستای غواصم كه هر موقع هشت پا ديدن و بهش نزديك شدن، شديداً كنجكاوه و با غواص بازی بكنه. برای غواص خطری نداره چه برسه به شناگر. البته جزو جانوران دريايی خطرناكيه كه گاز ميگيره ولی من تضمين ميدم كه واقعاً اگر به درستی باهاش مواجه شد، خطری نداره.

و دوم اينكه اينا عموماً فتوتروپيسم منفی دارن يعنی گريزان از نور و گرايش به تاريكی؛ بنابراين شب فعالن و در غوص های شبانه ميشه اونها رو ديد؛ پس زمان فعاليت و تغذيشون شب هنگامه؛ اون بالا نوشتم هم اسكوييد، هم ماهی مركب و هم اختاپوس از نرم تنان كوچك تر، خرچنگ، ميگو، ماهی ها و كرم ها تغذيه ميكنن و بعضاً ديده ميشه هم نوع كوچك تر از خودشون رو هم ميخورن.

در ايران ما ماهی مركب و اسكوييد توسط بوميان جنوب كشور صيد و برای تغذيه مصرف ميشن ولی در ساير كشورها من جمله كشورهای اروپايی هشت پا يكی از لذيذترين و گرون ترين غذاهاست و حالتی كه حين جويدن داره مثل غضروف استخوانيه كه ما در مرغ يا تو آبگوشت ميخوريم.

در ضمن در خليج بيسمارك و آبهای آسيای جنوب شرق و استراليا، گونه هايی از جنس هشت پاهای حلقه آبی ميتونه انسان رو بكشه؛ غدد بزاقی اينها تترودوتاكسين داره كه واقعاً كشندست و به سيستم عصبی رو هدف قرار ميده؛ پس وقتی گاز بگيره، بزاق سمی وارد خون ميشه كه اولش فلجه و بعدشم بهشت زهرا

 

آخرين شاخه نرم‌تنان _ رده دوكفه‌ايها يا تبرپايان يا تيغه‌آبششيان ( Class Bivalvia)

 

خُب، يكی ديگه از رده‌های نرم‌تنان دوكفه‌ايها هستن كه بسيار حائز اهميتن؛ چه از نظر ارزش شيلاتی و خوراكی و چه از نظر تجملاتی. کِلَم ها ( Clam)، اویسترها ( Oyster)، اسکالوپ ها ( Scallop) و موسل ها ( Mussel) در این رده جای دارن و مهم ترین گروه اویسترها هستن که هم مروارید سازن و هم مصرف خوراکی دارن.

 

مروارید:

بی شک تنها جواهری که توسط یک جانور تولید میشه، مرواریده. مروارید از ترشحات روپوستیه که بدن جانور رو میپوشونه؛ این ترشحات همون ماده درخشنده ایه که سطح داخلی صدف نرم تن رو آستر میکنه. وقتی ماده ای خارجی مثل دانه شن، تخم نمو نیافته یا انگلی بین روپوش و صدف قرار بگیره، محرکی میشه تا نرم تن رو برای ترشح مادر مروارید در اون نقطه برانگیخته بکنه. بنابراین هر دوکفه ای مروارید نداره. مثلاً در هر صید که 100 صدف به دست میاد، 10-20 تا مروارید داره. مروارید هم به رنگ های مختلفی دیده میشه، سبز، قرمز، آبی، سفید و سیاهه که در مصارف تجاری و زینتی اول رنگ سیاه و بعد رنگ سفید حائز اهمیته.

راسته قاب بالان Coleoptera

 

سوسك‌ها، بزرگ ترين گروه جانوران از نظر تعداد گونه در دنيا. 40% كل حشرات شناخته شده اينها هستن با چيزی حدود 400,000 گونه. قطعه دهانی جونده و يا مختلط دارند و از نظر اهميت برای آدمی، خيلياشون آفتند. بال های پروازی توسط يك جفت بال يا قاب ضخيم جهت محفوظ ماندن، پوشانده ميشن. واقعاً واقعاً مهمند چون در شبكه غذايی هم نقش پر رنگی رو ايفا ميكنن. درباره اين راسته اگر تمايل داريد در آينده توضيحاتی خواهم داد. خودمم زياد نميدونم. سوسك سرگين غلطان من زياد ديم كه خود اين سوسك هم يه داستانی داره كه اگه ميخوايد ميگم. اصلاً با فيزيك زندگی ميكنه.

 

در حال مطالعه بودم كه صدايی شبيه موتور گازی شنيدم، و ديدم به توری در يه حشره نشسته، كه گرفتمش و شما ميبينيدش

اين احتمالاً يك گونه برگ‌خواره كه طول بدنش حدوداً 4 سانت بود و پرواز پر سر و صدايی داشت

و بعد از عكس گرفتن هم به آغوش طبيعت بازگشت

 

چون غالباً فعاليت شبانه دارن، ميبينيد كه رشد عضو بينايی ( چشم‌ها) زياد بوده نسبت به ساير حشرات؛ بيدها يا پروانه‌های شب پرواز هم چشمان درشتی دارن

          

1.         Northern Black Widow (Latrodectus variolus) Identification

o          There are 5 species of widow spiders, with the northern widow living in Michigan

Michigan is home to the northern black widow spider. Shiny and black with a very round abdomen, black widows are very distinct. Including their legs, the female is about 1 1/2 inches long and has a red hourglass-shaped marking on the underside of her abdomen; males are slightly smaller and lack the red spot, but often have red and yellow spots or stripes on the back.

2.         Northern Black Widow Poison Toxicity

o          Black widows can be found around woodpiles, outhouses, in meter boxes, basements and other solitary spots. The bite tends to be painful and cause a severe reaction. The bite location may swell and hurt around 30 minutes later and further symptoms include muscle cramps, spasms, tummy pain, vomiting or nausea, rising blood pressure, sweating and unconsciousness, perhaps you can even stop breathing. Death can occur--although rare--in the extremely young or old. However, as Discover Magazine notes, black widows can deliver what are called "dry bites" to warn off predators without wasting their venom. Always seek medical help promptly if a widow bite is suspected.

Brown Recluse (Loxosceles reclusa) Identification

o          The brown recluse injects a tissue toxin into victims, causing rotting sores

While the brown recluse spider is not native to Michigan, and is usually found in the Southern states instead, Michigan DNR notes that there is a documented case of the recluse in Michigan, and other reports suggest that, perhaps due to hiding in shipping crates from the Southern states, the brown recluse exists, although rare, in the Lower Peninsula. Yellowish to brownish in color, the recluse is about 1/2 inch long with long, delicate, hairy legs. The brown recluse has three pairs of eyes and a violin marking on its back.

Brown Recluse Poison Toxicity

o          Nocturnal in nature, the recluse prefers solitude. Not aggressive, it will bite only if disturbed. Bites are rarely fatal, and can also be "dry." The recluse packs a lot of venom for its size, and is considered highly toxic, especially to the very young or old. Pain and itching will grow about four to eight hours after bite, with redness and swelling, then a blood blister developing. An ulcer--an open sore where flesh is dying--will begin as the tissue toxin spreads. Fever, nausea and vomiting, joint pain, and even death can occur. Seek medical help promptly if you suspect a brown recluse bite.

"Daddy-Longlegs"

o          There are two different types of daddy-longlegs; one is a spider and one is not. They are now generally referred to as daddy-longlegs and daddy-longlegs spiders.

Daddy-longlegs, also known as granddaddy-longlegs, harvestmen and opilionids (the family they belong to, of the order arachnid) have one body segment instead of two, as true spiders have and are not poisonous. The daddy-longlegs spiders found in Australia and along the Pacific Coast are actually spiders, in the Pholcidae family, but don't spin webs and are also not poisonous at all, as far as current research indicates as of 2010.

Related Searches

          

          

          

          

          

References

           Michigan Department of Natural Resources: Black Widow (Latrodectus variolus)

           Michigan Department of Natural Resources: Brown Recluse (Loxosceles reclusa)

           University of California, Riverside: Daddy Long Legs Myth

           University of Arkansas: Dual Personalities: Not All "Daddy-Longlegs" Are Spiders

           Discover Magazine: Bite of the Hobo Spider

Resources

           St. John Providence Health System: When Spiders Bite Information

           Spider Facts: The Violin Spider: Perhaps not as Delicate as the Name Implies

           Ph

 


برچسب‌ها: فروش, تهیه, تولید, ارسال, انواع
[ شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هر سئوالی از طبیعت جواب آن نزد ماست
با پرداخت هزینه مشاوره میتوانید برای ایجاد انواع پرورشهای جدید و صنایع کوچک و مشاغل جدید و زود بازده در زمینه های تخصصی کشاورزی.جانوری.برای سرمایه گذاری اندک و کسب درامد در زمینه های معرفی شده جدید تماس بگیرید{البته برای خیلی از مشاغل جدیدی که در وبلاگ ما نیست میتوانید هزینه مشاوره بدهید و مشاغل جدید را دریافت نمایید} توضیح و مشاوره در مورد مشاغل جدید در ایران در محیط های خانگی و کارگاهی و صنعتی برای اشتغال زایی و کسب درامد هدف اولیه ما ایجاد اشتغال میباشد

تلفن تماس:
09306131008
ایمیل:
antidote2014@gmail.com
محصولات و خدمات مشاوره ای در زمینه:
پرورش وزغ.پرورش قورباغه.پرورش قارچ.پرورش انواع گیاهان.پرورش تخصصی جلبک.پرورش حشرات.عنکبوت. تولیدانواع تله برای حیوانات اهلی.تولید انواع روغن های گیاهی و فاورده های گیاهی منطبق با کشورهای مدرن,پرورش انواع ماهی های زینتی و خوراکی برای مقاصد صادرات

برای رشته های کشاورزی ,زراعت,گیاه شناسان و گیاه پزشکان:

اوکالیپتوس خشک و تر وپودر اکالیپتوس و
عصاره جلبک دریایی،جلبک قهوه‌ای ,انواع جلبک های سبز
تهیه قارچ ترافل و دنبلانtruffle,انواع کاکتوس,هندوانه ابوجهل.جلبک های دریایی
انواع حشرات,افات

فروش اطلاعات پرورش سگ و گربه نژادهای خالص
سگ های شکاری سگهای نگهبان و نگهداری و پرورش خرگوشهای وارداتی
اطلاعات اموزش سگ و گربه
فروش انواع ملخ,فروش انواع سوسکها
اسلاید هاو لام های متنوع از حشرات
فروش انواع قورباغه ها و دوزیستان پرورش داده شده
انواع موش‌های بیابانی تکثیر شده انواع موشها و رت های ازمایشگاهی ،انواع خفاشهای در اسارت تکثیر شده اتاله,در الکل,زنده انواع پروانه ها /کرم شبتاب و ...

برای محققین و طبیعت گردان:
روش تهیه اسکلت جانوران,تله پرندگان اهلی,فروش.,تله گربه,فروش خرگوش ,فروش تله پرندگان اهلی,تله زنبور های وحشی,

با ماو کارشناساس ما تماس بگیرید
09306131008

در قسمت عناوین مطالب بالای وبلاگ چند هزار مقاله موجود است

هر سئوالی در مورد مشاغل جدید دارید یا حل ایرادات کار جدیدی خود,جواب آن نزد ماست
اگر فکر میکنید طرحی جدید دارید که نو میباشد و در مورد پیاده سازی آن مشکل دارید برای ایراد یابی قبل از سرمایه گذاری و ارایه نکاتی طلایی در هر زمینه از تخصص کارشناسان ما بهره مند شوید
تلفن تماس:
09306131008
ایمیل:
antidote2014@gmail.com
موضوعات وب
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت