۱ .مسموميت با مواد غدايي مي تواند در اثر آلودگي غذا در جريان توليد فرآورده هاي غذايي، تهيه و نگهداري مواد غذايي ايجاد شود.

۲. باكتري ها، ويروس ها، قارچ ها، مواد افزودني غير مجاز، فلزات سنگين، باقيمانده سموم نباتي از عوامل مهم ايجاد مسموميت هاي غذايي محسوب مي شوند.

۳. از مصرف كنسروهايي كه در قوطي آنها آثار نشت، برآمدگي و فرو رفتگي و زنگ زدگي مشاهده مي شود خودداري كنيد.

۴. آيا مي دانيد نوعي از مسموميت غذايي موسوم به ” بوتوليسم” از كشنده ترين انواع مسموميت ها بشمار مي رود؟

۵. بوتوليسم در اثر مصرف مواد غذايي مانند سوسيس، كالباس ، كنسرو ماهي، كنسرو ذرت، كنسرو لوبيا، كشك خام و عسل طبيعي كه در شرايط نامناسب و غير بهداشتي تهيه و نگهداري شده اند ايجاد مي شود.

۶. علايم و نشانه هاي بوتوليسم به صورت تاخيري( ۱۲ تا ۲۴ ساعت بعد از مصرف غذاي آلوده به باكتري) و به صورت تاري ديد، دوبيني، افتادگي پلك، عدم توانايي حركتي، سختي در بلع، اختلال تكلم و يبوست ظاهر مي شود.

۷. آيا مي دانيد اسهال يكي از علايم در بسياري از مسموميت هاي غذايي است؟

۸. مسموميت با گياهان يكي از شايع ترين علل بروز مسموميت هاي اتفاقي در كودكان در جهان بشمار مي آيد.

۹. مصرف يك گياه توسط حيوانات اهلي و وحشي، دليلي بر غير سمي بودن آن براي انسان نيست.

۱۰. برخي از گياهان تزيني موجود در آپارتمان ها و باغچه ها مي توانند سبب بروز مسموميت در انسان شوند.

۱۱. در صورت بلعيدن قسمت هاي مختلف يك گياه مانند ميوه، دانه و برگ آن توسط كودكان حتمآ با مركز اطلاع رساني داروها و سموم با شماره ۰۹۶۴۶ تماس حاصل نماييد.

۱۲. سعي كنيد نام گياهان موجود در محيط كار و زندگي خود را بدانيد، تا در موارد بروز مسموميت به گروه پزشكي اطلاع دهيد.

۱۳. مسموميت با گياهاني مانند خرزهره، ديفن باخيا و كرچك مي تواند كشنده باشد. در صورت وقوع مسموميت با اين گياهان بيمار را در اسرع وقت به نزديكترين مركز درماني منتقل كنيد.

۱۴. مسموميت با قارچ هاي سمي يكي از عنوان مسموميت هي كشنده محسوب مي شود. از مصرف قارچ هايي كه نوع آنها را نمي شناسيد جداٌ خودداري كنيد.

۱۵. آيا مي دانيد برخي از قارچ هاي سمي در صورت مصرف خوراكي مي توانند باعث نارسايي حاد كبدي و مرگ شوند؟

۱۶. آيا مي دانيد تشخيص قارچ هاي سمي از انواع غير سمي از روي شكل ظاهري آنها كاري دشوار بوده و نياز به تجربه و تبحر دارد؟

۱۷- در منزل خود از نگهداری گیاهان تزئینی که دارای میوه ها و ظاهر جذاب برای کودکان می باشند خودداری نمایید.